Van feestbus tot fuifloket

Onder deze titel verscheen een artikel over het fuifloket van Sint-Truiden in de Besafe Bulletin voor burgemeesters (nummer 20) voor een lokaal preventie- en veiligheid
beleid van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de federale overheidsdienst (fod) Binnenlandse Zaken.

De stad Sint-Truiden wordt er aangehaald als goed voorbeeld bij de organisatie van jeugdfuiven (fuifloket) en bij het aanbod voor de jeugdverenigingen om in hun eigen lokale te kunnen blijven slapen (slaaploket).

Hieronder vindt u de integrale tekst van het artikel.

 

Van feestbus tot fuifloket

Nu het festivalseizoen achter de rug is, zoeken feestvierders opnieuw in grote getale de fuiven op. In Sint-Truiden staat het fuifloket klaar om mee te helpen bij de organisatie van allerhande feestjes, groot en klein. Jongeren in Sint-Niklaas kunnen na de festiviteiten dan weer veilig naar huis met speciale feestbussen. Hoe veilig is fuiven in uw gemeente?

Het weekend staat weer voor de deur! Tijd om de stress van de school- of werkweek er helemaal af te schudden op een goeie party. Maar dat zit er voor de organisatoren niet echt in: een fuif op poten te zetten kost veel moeite en organisatie. Bovendien kennen jonge fuiforganisatoren niet altijd de juiste regelgeving inzake fuiven. Het centraliseren van alle informatie en een administratieve vereen-voudiging vormen dan ook de beweegredenen voor het fuifloket in Sint-Truiden. "Met ons fuifloket spelen we in op een grote behoefte", vertelt Peter Kinnaert van de Jeugddienst. "Feestvierders moeten de kans krijgen om - op een verantwoordelijke en veilige manier - te feesten en op deze manier kunnen wij de organisatoren daarin ondersteunen, zowel financieel als infrastructureel. Bij de jeugduitleendienst kunnen ze allerlei materiaal en 'fuifkoffers' ontlenen."

BIJSTUREN EN BEMIDDELEN
Het fuifloket komt niet enkel tegemoet aan de noden van fuiforganisatoren, ook de gemeente zelf ondervindt er de voordelen van. "De organisator heeft een aanspreekpunt en hoeft niet bij verschillende diensten aan te kloppen. Zo heeft de gemeente een beter zicht op de evenementen en kan ze indien nodig sneller optreden of voldoende veiligheidsinterventies voorzien. Een goede samenwerking met alle veiligheidsdiensten zoals brandweer en politie, is zeker bij grotere evenementen geen overbodige luxe."
Het fuifloket informeert overigens niet alleen organisatoren maar ook het beleid. Het pikt signalen op en kan de beleidsmakers bijvoorbeeld wijzen op een overdaad aan reglementeringen.

VIJF FUIFBOXEN
In 2009 breidde de Jeugddienst van Sint-Truiden het fuifloket uit met vijf fuifboxen. Daarin zit onder meer een draaiboek over veilig fuiven. Het doel?
Een optimale ondersteuning bieden aan jongeren die een feest willen organiseren. "We hameren vooral op preventie", zegt Peter Kinnaert. "We maken organisatoren bijvoorbeeld wegwijs in de actuele wetgeving. Denk maar aan het rookverbod. We krijgen dan ook regelmatig de vraag van organisatoren hoe ze het drank- en rookgebruik van jongeren op een verantwoorde manier kunnen aanpakken. Daarom zijn we in het fuifloket gestart met een campagne rond alcohol- en rookgebruik, samen met de betrokken veiligheidsdiensten. Ook het maximum aantal toegelaten bezoekers in de verschillende zalen komt aan bod. Dat laatste punt kan immers nefaste gevolgen hebben bij eventuele noodsituaties."

EERST FUIVEN, DAN SLAPEN
Naar analogie met het fuifloket, biedt Sint-Truiden sinds kort ook een slaaploket aan. "Jeugdverenigingen vragen steeds vaker of ze kunnen overnachten in jeugdaccommodaties of parochiezalen van de gemeente", zegt burgemeester Ludwig Vandenhove. Om deze aanvragen transparant en eenvormig te laten verlopen, werd het slaaploket  opgericht. "We proberen maximaal tegemoet te komen aan deze vragen. Uiteraard laten we de brandweer eerst grondige veiligheidscontroles uitvoeren vooraleer we onze toestemming geven."

VEILIG NAAR HUIS
Ook Sint-Niklaas wil ervoor zorgen dat feestvierders na het fuiven veilig in hun bed geraken.
Dat doet de Stad door speciale feestbussen in te leggen. "De inzet van bussen door De Lijn is op ons grondgebied ontoereikend", vertelt jeugdevenementenwerker Jurgen Naudts. "Na elf uur 's avonds geraken feestvierders vanuit de stadskern niet meer naar deelgemeenten als Nieuwerkerken, Sinaai of Belsele." Vanuit die nood ontstond het idee om extra feestbussen in te leggen. De stad wedt daarbij op twee paarden. "Enerzijds werken we nauw samen met De Lijn. Zij voorzien ofwel een versterking van de bestaande ritten of zetten nachtbussen in. Dit doen we enkel bij grotere fuiven en evenementen. Anderzijds kan het stadsbestuur ook een feestbus van een privévervoersmaatschappij inschakelen. Jeugdverenigingen kunnen drie maanden voor het evenement een aanvraag indienen. In onderling overleg wordt dan een mobiliteitsplan opgemaakt: zowel de fuiflocatie als de haltes moeten vlot bereikbaar zijn voor de feestbus."
Er zijn natuurlijke enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor zo'n bus. "De aanvrager moet een erkende jeugdvereniging van onze stad zijn en de fuif moet plaatsvinden op ons grondgebied. Ook moet de organisator een busbegeleider voorzien: die is aanwezig van de eerste tot de laatste rit en is het aanspreekpunt voor de chauffeur."
De gebruikers van de feestbus betalen 1 euro per rit. De organiserende vereniging betaalt een waarborg van 50 euro. "De fuifbus zelf wordt betaald door het stadsbestuur. De kostprijs is natuurlijk afhankelijk van het aantal personen dat de bus kan vervoeren, maar de prijs ligt nooit hoger dan 500 euro."

LOCK OUT-POLICY
Binnenlandse Zaken volgt reeds een tijdje de zogenaamde 'lock-out policy' in het buitenland, dat overlast moet tegengaan. "Concreet betekent dit dat je vanaf een bepaald uur niemand meer binnen laat", vertelt Jeroen De Stercke van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie. "Intussen gaat het feest gewoon door, maar eenmaal je vanaf een bepaald uur naar buiten gaat, kom je er niet meer in. In combinatie met een uitdoofscenario op een fuif (eerst de muziek stiller, wat later geen drank meer serveren en uiteindelijk de lichten aan) kan de burgemeester ook beter zijn politiemensen inzetten om eventuele incidenten op te vangen.
Ook overlast in de uitgaansbuurt wordt op deze manier ingeperkt. Maar een doordachte aanpak is noodzakelijk. Je kunt als burgemeester, in overleg met de horeca, bijvoorbeeld een 'flow' creëren: de
uitgaansactiviteit moet geleidelijk aan verschuiven van restaurant naar praatcafe en tot slot naar de discotheek of de fuif. De maatregel kan ook invloed hebben op het aantal verkeersslachtoffers, aangezien feestvierders vanaf een bepaald uur slechts een traject meer afleggen: naar huis."
Vooraleer zo'n lock out-policy realiteit wordt in ons land, zal dit eerst grondig worden geëvalueerd
met onder meer een proefproject, in overleg met alle partijen.

Meer info over het fuifloket van Sint-Truiden vindt u op www.jeugddienst-sint-truiden.be/fuifloket.

Zie onder andere de teksten ‘Slaaploket in Sint-Truiden’ van 27 mei 2011 en ‘Nieuwe campagne rond alcohol en roken bij fuiven in Sint-Truiden’ van 9 november 2011 op deze website.