Vandenhove, uitgesproken in Standaard

Vandenhove, uitgesproken in Standaard

Zo schrijft Raf Vanmechelen op www.truineer.be, de webgazet van Sint-Truiden.

“Als wij in de een of andere constructie nodig zijn, zullen we het burgemeesterschap opeisen, ook al zijn we niet de grootste.”, zegt Ludwig Vandenhove woensdag 3 oktober 2012 in De Standaard.
“Aan de kiezers om te beslissen wie verantwoordelijk is voor de stilstand de voorbije zes jaar.”

“Ik ben er heilig van overtuigd dat CD&V en Open VLD al een akkoord hebben om samen de stad te besturen. Ik ben meer dan ooit kandidaat-burgemeester.”, laat Ludwig Vandenhove in de krant optekenen.

Hieronder vindt u het volledig artikel uit de Standaard

Rottend fruit in Sint-Truiden

De coalitie in Sint-Truiden rolde de voorbije zes jaar ruziënd over straat. Aan de kiezer om te bepalen wie daarvoor de rekening gepresenteerd krijgt.

Hij heeft lang getwijfeld, maar op zondagochtend 8 januari verraste Ludwig Vandenhove (SP.A) toch vriend en vijand. Iedereen dacht dat de man die al achttien jaar de scepter zwaait in Sint-Truiden, moe gestreden een stap opzij zou doen. Vandenhove had een paar weken eerder nog de nationale pers gehaald nadat hij zo dronken werd tijdens een restaurantbezoek dat hij het bewustzijn verloor en naar de spoedafdeling werd gebracht. Bij het begin van de bestuursperiode liep hij ook al een kleine veroordeling op voor vluchtmisdrijf. 'Ik keur dat niet goed, maar ik ben ook maar een mens. Ik heb geen alcoholprobleem, maar omdat ik een bekende kop heb, wordt dat allemaal uitvergroot', zegt Vandenhove. 'Meer heb ik daarover niet te zeggen.'
Maar Vandenhove trekt toch opnieuw de SP.A-lijst, of beter de Lijst Burgemeester, in de fruitstad. 'Als echte partijsoldaat heb ik toegegeven aan de liefde voor mijn partij. Ik was eigenlijk niet meer van plan om lijsttrekker te zijn, maar de omstandigheden hebben mij gedwongen. Ik ben er heilig van overtuigd dat CD&V en Open VLD al een akkoord hebben om samen de stad te besturen. Ik ben meer dan ooit kandidaat-burgemeester. Aan de kiezers om te beslissen wie verantwoordelijk is voor de stilstand de voorbije zes jaar.'
Want dat er in Sint-Truiden niet geweldig bestuurd is de voorbije bestuursperiode, is een understatement. Al gauw vormden coalitiepartners CD&V en de Open VLD van huidig Standaard-voorzitter Roland Duchâtelet een alternatieve meerderheid in de gemeenteraad en lieten ze de SP.A in heel wat dossiers links liggen. De twee tekenden bijvoorbeeld plannen uit voor een sporthal op de Veemarkt en een jongerencentrum en fuifzaal op de Gazometersite. Die projecten worden stelselmatig in handen gegeven van het gloednieuwe autonome gemeentebedrijf Agost. 'Dat werkt als een alternatief schepencollege', foetert Vandenhove. En die nieuwe projecten zijn volgens hem prestigeprojecten.
Vooral de SP.A en Open VLD zijn een paar keer flink met elkaar gebotst, waarbij het klachten heen en weer regende. Zo liep het in 2008 helemaal mis toen in de gemeenteraad moest worden gestemd over een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Onrechtstreeks kwam zo de vraag aan bod of de hoeve Blavier van de nv STVV, en dus onrechtstreeks van Duchâtelet, al dan niet in kleinstedelijk gebied zou vallen. Duchâtelet had toen plannen om de hoeve om te bouwen tot een spelershome. De SP.A eiste dat Duchâtelet de zaal zou verlaten, omdat hij betrokken partij was. Die weigerde, waarop SP.A-schepen Filip Moers een klacht indiende bij Steve Stevaert, die toen nog gouverneur was. Die gaf Moers gelijk. Moers bestempelde Duchâtelet in de media als een hypocriet en een leugenaar. Reden genoeg voor Duchâtelet om op zijn beurt een klacht in te dienen tegen Moers en Vandenhove wegens laster en eerroof. Sindsdien zijn de pesterijen tussen de twee partijen niet meer opgehouden. De vraag is wat er na al die heisa zal resten van de tien zetels die de Lijst Burgemeester vandaag heeft.

Samenwerken
CD&V-parlementslid Veerle Heeren werpt zich op als de grote uitdager van Vandenhove om de sjerp over te nemen. CD&V haalde in kartel met de N-VA zes jaar geleden nog twaalf zetels. Voorwaarde is wel dat CD&V in een meerderheid belandt. Daarvoor wordt vooral gekeken naar Open VLD. Het woord voorakkoord is al gevallen. 'Ik heb geen voorakkoord met Open VLD, maar heb in het verleden wel correct met hen kunnen samenwerken', zegt Heeren. 'Wij kunnen met elke democratische partij samenwerken, maar dat moet wel correct gebeuren.'
Open VLD trekt naar de kiezer met Pascy Monette als lijsttrekker. Monette is fruithandelaar en OCMW-voorzitter. Duchâtelet duwt en voormalig kamerlid Hilde Vautmans staat op de tweede plaats. 'Ik kan met iedereen om', zegt Monette.
De vraag zal sowieso zijn of die twee samen genoeg kiezers zullen kunnen overtuigen om een meerderheid te halen. Groen, dat tot grote frustratie van Vandenhove afzonderlijk opkomt, kan die twee mogelijk depanneren. Maar de grote vraag is ook of de N-VA in Sint-Truiden potten zal breken met de onbekende vastgoedmakelaar Jelle Engelbosch als lijsttrekker.
'Als wij in de een of andere constructie nodig zijn, zullen we het burgemeersterschap opeisen, ook al zijn we niet de grootste', zegt Vandenhove.

Zie onder andere de teksten ‘Als het zo zou blijven, kan het niet rap genoeg gedaan zijn’ van 21 augustus 2012 en ‘Extra bijlage gemeenteraadsverkiezingen ‘Het Nieuwsblad’’ van 29 september 2012 op deze website.