VDAB: monopolie moet blijven! (1)

Ludwig Vandenhove zegt dat in een reactie op de uitspraken van federaal vice-premier Alexander De Croo van Open Vld).

"De liberalen zijn blijkbaar op privatiseringsjacht", zegt Ludwig Vandenhove.
"Na de spoorwegen is het nu de beurt aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Aanleiding voor de uitspraken van Alexander De Croo is een studie van het Hoger Instituut van de Arbeid (HIVA) van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).
Daaruit blijkt dat een kwart van de werkzoekenden, die zich in 2016 inschreven bij de VDAB, een jaar later nog altijd zonder werk zat en niet deelnam aan opleidingen, stages of bemiddeling door de VDAB of een derde externe organisatie.

Voor de vice-premier is dat een argument om de monopoliepositie van de VDAB in vraag te stellen.
Voor mij het omgekeerde: stop met de besparingen bij de overheid, zoals bij de VDAB en geef net meer middelen en mogelijkheden aan de overheid.
Het is correct dat de werklozen een stuk individueler moeten begeleid worden, maar dat kan alleen met meer middelen en meer personeel.
Ik zeg dat in elk debat, waaraan ik namens mijn partij deelneem.

Zoals de federale en de Vlaamse regering de laatste 5 jaar omgegaan zijn met de overheid, moet het verkeerd lopen. En dat is precies de bedoeling van sommige partijen, zoals Open Vld, om altijd maar opnieuw over privatiseren te spreken.
Een dubbele agenda noemt zoiets!

Ik blijf betreuren dat de markt van de interim-arbeid zo sterk geprivatiseerd is.
Ik hoor elke dag over de gevolgen ervan spreken door werklozen, die van het kastje naar de muur gestuurd worden.
Wie verdient daaraan? Juist, de privé-aandeelhouders."