Veel volk voor John Crombez

Er was heel wat volk voor de debatavond met John Crombez in Sint-Truiden (volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46) op woensdag 4 maart 2015.
Het thema was 'De huidige politieke uitdagingen en waar we naartoe moeten met de samenleving'.

John Crombez maakte samen met zijn running mate Stephanie Van Houtven ook van de gelegenheid gebruik hun kandidaturen toe te lichten voor het nationaal voorzitterschap en ondervoorzitterschap van sp.a. Bovendien ging hij uitgebreid in op zijn verwezenlijkingen als staatssecretaris voor fraudebestrijding in de vorige regering. 

 

"De zaal was 'te klein' en zowel Stephanie als John namen uitgebreid de tijd om vragen te beantwoorden en om te spreken met de aanwezigen", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

"In de vooravond had de algemene vergadering van sp.a Sint-Truiden het nieuwe bestuur verkozen.

En mijn tante Irene Delwiche werd 92 en werd persoonlijk gefeliciteerd door John."

 

Op voorstel van ex-schepen en gemeenteraadslid Johnny Vangrieken droeg de algemene vergadering van Sint-Truiden John Crombez voor als kandidaat-voorzitter. 

 

Zie ook Cartoon: Neen, niet boksen! van 01-03-2015 op deze website.