Veilig werken in ULO koelcellen

Op donderdag 22 maart 2018 organiseerde het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg (PVL), in samenwerking met Prevent Agri (1), de Boerenbond (BB) en de dienst Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, een studieavond  met als thema ‘Veilig werken in Ultra Low Oxygen (ULO) koelcellen’.
Er waren meer dan 80 aanwezigen in de feestzaal van ‘t Veilinghuis, Tongersesteenweg 150 in Sint-Truiden.

Gedeputeerde en afgevaardigd voorzitter van het PVL Ludwig Vandenhove deed de korte inleiding: “Welkom in het hart van Haspengouw en de fruitstreek.
Normaal organiseren we als PVC onze studiemomenten in het provinciehuis in Hasselt, maar voor dit specifiek thema vonden we het beter om uit te wijken naar het hart van de Fruitsteek.

Als we het over de fruitteelt hebben, denken we spontaan aan Haspengouw en Limburg.
Enkele cijfers (2): Limburg is het belangrijkste teeltgebied voor appel (62% van het totale Vlaamse areaal), peer (54% van Vlaanderen), kers (87% van Vlaanderen), klein fruit, zoals bessen en frambozen (48% van Vlaanderen) en aardbeien (43% van Vlaanderen).
Fruitteelt is voornamelijk aanwezig in het Zuiden van de provincie Limburg.
De vruchtbare bodem van Haspengouw, gecombineerd met de gunstige klimatologische omstandigheden, leent zich uitstekend voor fruitteelt.

Het PVL probeert met dit soort activiteiten steeds maximaal in te spelen op de actualiteit. En dat werkt, dat blijkt vandaag uit de grote publieke belangstelling.

Veilig werken in koelcellen is hier in de regio een gevoelig thema geworden als gevolg van bepaalde ongevallen en zeker sedert het dodelijk ongeval dat in 2016 heeft plaatsgehad. (3) Dit initiatief kadert dan ook in de regionale actie die de dienst TWW heeft opgezet. Meestal is het zo met maatschappelijke of politieke evoluties: eerst moet er iets gebeuren vooraleer er bepaalde initiatieven of acties worden ondernomen.

Het is vandaag de bedoeling om jullie praktische tips te geven om het werken in de toch wel risicovolle, lage zuurstofcellen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Het protocol, opgesteld door de BB in overleg met Prevent Agri en de Dienst TWW, is een handig hulpmiddel voor heel de sector en wordt vanavond, samen met de risicoanalyse, deskundig toegelicht.

Ik wens jullie allemaal een prettige en vooral leerrijke avond.
Laten we met zijn allen blijven werken aan de (integrale) veiligheid in de fruitsector.”

 

(1) Zie http://www.preventagri.vlaanderen/nl/home.
(2) Bron: studie van de dienst Landbouw van de provincie Limburg.
(3) Truienaar (36) gestikt in koelcel van fruitveiling. www.hbvl.be, 05-10-2016.

Zie ook 'De preventieambtenaar in de rol van vertrouwenspersoon' van 02-05-2017 op deze website.

 

 

Tags: