Veilige apotheekwacht in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

De vereniging van zelfstandige apothekers in België, de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), beschikt nu over een app, waarmee gebruikers gemakkelijk(er) een apotheek van wacht kunnen vinden.

In onze politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken bestaat dat probleem niet.”, zegt burgemeester en voorzitter Ludwig Vandenhove.

“De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken ondersteunt al vele jaren de veiligheid van de apothekers, die de wachtdienst waarnemen.
Iedereen, die tussen 22.00 uur en 06.00 uur naar een apotheek van wacht wenst te gaan, moet hiervoor  een attest afhalen bij de lokale politie van Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
De lokale politie van Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken verwittigt dan telefonisch de apotheek van de komst van een klant.”

In 2009 werden er in totaal 530 apothekersbriefjes uitgeschreven door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, wat neerkomt op een gemiddelde van 44 oproepen.
In 2010 ontving de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 538 oproepen of gemiddeld 45 per maand.
In 2011 waren dit er 569 of een maandelijks gemiddelde van 47 oproepen.
In 2012 werden er tot en met einde september 432 oproepen gedaan voor een apotheker van wacht of gemiddeld 48 per maand.

“Het is één van de vele initiatieven, die andere gemeenten/steden en/of politiezones overgenomen hebben.
Nog maar eens een bewijs dat de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken goed werk levert. Bovendien gaat het om een éénvoudige maatregel uitgevoerd door politiemensen.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere ook de teksten ‘Het jaarverslag 2011 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is klaar’ van 26 april 2012 en ‘Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken levert goed werk’ van 24 oktober 2012 op deze website.