Veiligheidscijfers bekendmaken!

“Ik ben al jaren voorstander dat veiligheidscijfers in alle openheid en snel bekendgemaakt en gepubliceerd worden. Ik spreek trouwens liever over veiligheidscijfers dan over criminaliteit- of misdaadcijfers, omdat hier onmiddellijk een eerder negatieve link mee gelegd wordt.”, zegt burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken Ludwig Vandenhove.

“Waarom?
Enerzijds omdat de (lokale) politie vertrekkende van deze cijfers haar beleid moet voeren en/of aanpassen of bijsturen, anderzijds omdat de burger daar recht op heeft.
Objectieve en publieke veiligheidscijfers kunnen precies bijdragen tot een groter subjectief veiligheidsgevoel bij de burger.

In die zin ben ik niet akkoord met minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om die cijfers ‘achter te houden na klachten van burgemeesters dat die vaak foutief worden geïnterpreteerd’ (1). Wel vind ik dat er dringend werk gemaakt moet worden van éénvormige cijfers per gemeente/stad en/of politiezone met de nodige uitleg en verantwoording, waarbij er geen twijfel kan bestaan over de interpretatie.”

Slechts een kleine minderheid van de 196 politiezones in België maken hun veiligheidscijfers bekend.

“Persoonlijk vind ik dit geen goede situatie en zeker geen goed signaal naar de bevolking toe.
Ik ben voorstander van een OPEN communicatie rond veiligheidsbeleid in alle omstandigheden, als de cijfers goed zijn, maar ook als de cijfers slecht zijn.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“De bevolking moet hier dan wel volwassen mee kunnen omgaan in de zin dat als cijfers bekendgemaakt worden deze dan ook moeten geloofd worden, zeker als diezelfde bevolking kritiek geeft als cijfers niet bekendgemaakt worden onder het mom van ‘ze zullen wel iets te verbergen hebben’.

Een wetsvoorstel van mijn hand, waarbij politiezones verplicht werden een minimaal aantal gegevens van een werkingsjaar kenbaar te maken voor maart van het jaar daaropvolgend, is op 9 december 2004 al goedgekeurd door de senaat.
Uiteindelijk is het geen wet geworden, omdat het niet is goedgekeurd door de kamer van volksvertegenwoordigers (2). Ook toen was er al heel wat tegenstand van bepaalde collega-burgemeesters.

In feite zou dit wetsvoorstel in een aangepaste vorm moeten hernomen worden in plaats van veiligheidscijfers niet meer bekend te maken.
Waarom maakt Joëlle Milquet er geen wetsontwerp van?

In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heb ik altijd een OPEN communicatiebeleid gevoerd, niet enkel qua statistieken (zijn permanent raadpleegbaar).
Er zijn de jaarverslagen (ook van de preventiedienst), de website www.politie-sint-truiden.be , www.politie-gingelom.be en www.politie-nieuwerkerken.be, de driemaandelijkse politiekrant, de televisieschermen in de publieke ruimten van het politiecommissariaat, de bijna dagelijkse persberichten, de politieacademie, etc. Zo weet zij/hij tenminste wat er met haar/zijn belastingsgeld gebeurt.”

  1. WERTELAERS (K.). Politie houdt misdaadcijfers stil. In: Het Laatste Nieuws, 25 oktober 2012, p. 15.
  2. VANDENHOVE L., Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones, Parl. St,, Senaat, 2002-03, nr. 3-133/1

Zie onder andere de teksten “Het jaarverslag 2011 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken is klaar” van 26 april 2012, “Het jaarverslag 2011 van de preventiedienst is klaar” van 29 april 2012 en “Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken levert goed werk!” van 24 oktober 2012 op deze website.