Veiligheidsconvenant afgesloten tussen De Lijn en politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken

De vervoersmaatschappij De Lijn, de stad Sint-Truiden en de politiezone Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken hebben op vrijdag 17 juni 2011 een convenant ondertekend om het openbaar vervoer proper en veilig te blijven organiseren binnen de politiezone en om de samenwerking tussen de betrokken partners nog beter te organiseren.

“Met het opstarten van het project ‘Veiligste station van Vlaanderen’ is de samenwerking sinds 2009 verder geïntensifieerd. Zo worden er gemeenschapswachten ingezet op schooluren en piekmomenten.”, zegt burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken Ludwig Vandenhove. “Daarnaast gebruiken de leden van de lokale politie en de gemeenschapswachten tijdens verplaatsingen zoveel mogelijk De Lijn. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken houdt ook toezicht op het openbaar vervoer en verleent prioriteit aan (nood)oproepen van De Lijn.”

 

 

 

Het veiligheidsplan van De Lijn steunt op 4 pijlers.
Een eerste pijler omvat de organisatorische maatregelen, zoals het inzetten van de eigen veiligheidsdienst, de Lijncontrole.
Een tweede pijler omvat de preventieve maatregelen, zoals het installeren van camera’s op bussen of het opzetten van preventieprojecten in scholen.
Ten derde zijn er de specifieke opleidingen waarin chauffeurs en controlepersoneel leren omgaan met overlast en conflictsituaties.
Als laatste pijler is er de doorgedreven samenwerking met andere actoren, zoals de gemeenten en steden, de lokale politie en justitie.

 

 

 

 

 

“Deze samenwerkingsovereenkomst van de Lijn, de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is een mooi voorbeeld van een geïntegreerde samenwerking.”, zegt Ludwig Vandenhove.
In deze aanpak is een efficiënte, snelle communicatie cruciaal. De Lijn werkt dan ook permanent aan het verhogen van de meldingsbereidheid bij haar chauffeurs en het snel en efficiënt aangeven van elk incident qua materieel en/of personeel. Daardoor kunnen de politiediensten op hun beurt snel en efficiënt optreden.
Dit geldt niet enkel bij incidenten, maar ook preventief: een goed gerichte en goed getimede preventieve actie kan veel leed voorkomen.
De Lijn engageert zich ook tot het voorzien van nette, goed verlichte (wacht)infrastructuur voor de reizigers.

 

 

“De Lijn ervaart weinig en/of zelden problemen in onze politiezone, behalve eens op de ene op andere lijn met scholieren.
Deze ondertekende convenant moet deze beperkte incidenten nog terugdringen.”, besluit Ludwig Vandenhove.