Veiligheidsmonitor: onvergelijkbaar met vorige edities en bijkomende lasten voor gemeenten/steden!

Sedert een aantal jaren, namelijk sedert 1997 (en nadien 1998, 2000, 2002, 2004 en 2006), wordt op het niveau van de politiezones de zogeheten veiligheidsmonitor georganiseerd.

Een representatief aantal burgers wordt bevraagd over hoe zij de werking van de lokale politie ervaren, over de contacten tussen de burgers en de politiediensten, welk hun (on)veiligheidsgevoel, slachtofferschap en aangiftedrang is, over buurtproblemen, etc.

 

 

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft deze aangelegenheid aangekaart in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 27 januari 2009.

 

De veiligheidsmonitor is een telefonisch bevolkingsonderzoek door middel van een representatieve steekproef.
De bevraging heeft telkens betrekking op de laatste 12 maanden.
Via die bevraging worden om en bij de 350 inwoners in opdracht van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken in elke betrokken politiezone ondervraagd.
Deze enquête laat toe betrouwbare uitspraken te doen, die gelden voor gans de bevolking, vermits er steeds een wetenschappelijke betrouwbaarheid van 90% wordt nagestreefd.
Deze veiligheidsbarometer werd/wordt in principe om de 2 jaar georganiseerd.

 

 

 

 

 

Om budgettaire redenen heeft de veiligheidsmonitor niet plaatsgevonden in 2008, maar nu pas in 2009. Bovendien zal de bevraging niet meer gebeuren op het niveau van de politiezones (zoals de laatste 10 jaar!), maar enkel in die 73 steden en gemeenten, die een preventie- en/of veiligheidscontract afgesloten hebben met de FOD Binnenlandse Zaken. Dit komt er bijvoorbeeld op neer dat in 2009 deze bevraging wel zal gebeuren in Sint-Truiden, maar bijvoorbeeld niet in Gingelom en Nieuwerkerken, de andere gemeenten, die deel uitmaken van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
Voor de provincie Limburg zullen naast Sint-Truiden, Genk, Hasselt en Houthalen-Helchteren bevraagd worden.

 

 

In de 73 betrokken gemeenten/steden gebeurt deze bevraging op kosten van FOD Binnenlandse Zaken, zoals dit in het verleden altijd het geval is geweest.
De andere gemeenten en steden, zoals bijvoorbeeld Gingelom en Nieuwerkerken in de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, kunnen wel inspelen op deze veiligheidsmonitor, maar moeten hier dan wel zelf voor betalen.
Dit kost maar liefst 29,30 euro per enquête !

 

 

Burgemeester Ludwig Vandenhove heeft in zijn functie als federaal volksvertegenwoordiger minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt hierover ondervraagd in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op dinsdag 27 januari 2009.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft toegegeven dat deze aanpak enerzijds een bijkomende last oplevert voor de betrokken gemeenten en steden en anderzijds dat de vergelijking met de vorige veiligheidsmonitors in feite zo niet meer opgaat.

 

 

“Ik betreur deze aanpak”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, omdat:
-          “er in België al zo weinig (wetenschappelijk) onderzoek gebeurt naar het veiligheidsgebeuren in het algemeen en het politiegebeuren in het bijzonder;
-          deze veiligheidsmonitor in heel wat politiezones (mee) de basis vormt voor het uittekenen van het beleid, onder andere in het kader van het zonaal veiligheidsplan.
Samen met de objectieve geregistreerde cijfers en statistieken qua criminaliteit en veiligheid (die in België ook al niet van de beste zijn!), vormt deze veiligheidsmonitor de basis voor het uittekenen van een reëel veiligheidsbeleid.”

 

“Ik vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken dat hij op zijn beslissing zou terugkomen, omdat de budgettaire redenen op zich geen argument zijn om deze veiligheidsmonitor als basis voor een goed veiligheidsbeleid op de helling te zetten.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Over dit onderwerp verscheen er een artikel in ‘Het Belang van Limburg’ van vrijdag 30 januari 2009 dat u hieronder vindt.

 

 

Enquête over politie gebeurt maar in een paar gemeenten. 

 

In Limburg zullen dit jaar alleen burgers van Sint-Truiden, Genk, Hasselt en Houthalen-Helchteren bevraagd worden over hoe zij de werking van de lokale politie ervaren en hoe (on)veilig ze zich voelen. Aanleiding zijn besparingen van het ministerie van Binnenlandse zaken. De Truiense burgemeester Ludwig Vandenhove is niet over die aanpak te spreken.

 

Sinds 1997 werd in de politiezones om de twee jaar de zogeheten veiligheidsmonitor georganiseerd. Via een bevraging werden 350 inwoners van een zone in opdracht van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken ondervraagd over onder meer de werking van politie, criminaliteit, storende omgevingsfactoren en buurtproblemen. Op basis van de uitspraken stippelde de politie haar beleidsplan uit. In Sint-Truiden zal dit in 2009 nog gebeuren en gratis, maar in Gingelom en Nieuwerkerken moet 29,30 euro per ondervraagde burger betaald worden. "Ongehoord," vindt de Truiense burgemeester Vandenhove. "Er gebeurt al zo weinig wetenschappelijk onderzoek naar veiligheid in het algemeen en het politiegebeuren in het bijzonder. De bevraging in de politiezones vormt bovendien de basis voor het uittekenen van het beleid." Vandenhove heeft aan binnenlandminister Guido De Padt gevraagd om op zijn beslissing terug te komen. "Omdat de budgettaire redenen op zich geen argument zijn om deze veiligheidsmonitor als basis voor een goed veiligheidsbeleid op de helling te zetten." Indien dat niet zou gebeuren, vraagt hij als burgemeester om de 350 te ondervragen personen niet alleen in Sint-Truiden, maar ook in Nieuwerkerken en Gingelom te zoeken.

 

De vragen en de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken kan u terugvinden op de website www.dekamer.be.