Veiligste station van Limburg!

De

De lokale politie
Sint-Truiden -
Gingelom -
Nieuwerkerken is bekommerd om de veiligheid en de leefbaarheid in de stationsbuurt van
Sint-Truiden en heeft daarom het project ‘Veiligste station van Limburg’ opgestart.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het project kadert in het globaal gevoerde integraal veiligheidsbeleid.”

De

De bedoeling is om de veiligheid en de leefbaarheid op en rond het stationsplein van de gebruikers van het openbaar vervoer en de bewoners van de stationsomgeving (nog) te verbeteren.
Op basis van de geregistreerde feiten blijkt de stationsbuurt een veilige buurt te zijn, maar soms kan de burger zich onveilig voelen zonder dat er daarom criminaliteit wordt gepleegd.

 

 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wenst daarom ook de mening van de reizigers te kennen.
Op 4 en 13 maart worden alle treinreizigers bevraagd aan de hand van een korte vragenlijst, die de reizigers ter plaatse of onderweg kunnen invullen.
Er wordt nagegaan in hoeverre de gebruikers van het openbaar vervoer zich veilig voelen en welke suggesties ze aanbrengen om de veiligheid en/of het veiligheidsgevoel (nog) te verhogen.

 

De resultaten worden verwerkt in een specifiek actieplan voor de stationsomgeving.

 

 

Heel deze actie loopt in nauwe samenwerking met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-holding en de spoorwegpolitie.

 

 

 

Eerder zijn de inwoners en de horeca-uitbaters al bevraagd.

 

 

Het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid voert in het kader van het onderzoeksprogramma 'preventie en veiligheid' van Binnenlandse Zaken en in opdracht van de spoorwegpolitie en de NMBS (Securail) eveneens een onderzoek ‘Integrale Veiligheid in stations: een samenwerkingsmodel’. 

 

 

“In het kader daarvan ben ik ‘bevraagd’.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Hieronder vindt u mijn antwoorden.”

 

 

Integrale veiligheid in en om stations

 

-        - De stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voeren een ver doorgedreven integraal veiligheidsbeleid, uiteraard ontbreekt de stationsomgeving daar niet in.

 

-        - De stationsomgeving kent een specifiek, vooral subjectief (on)veiligheidsprobleem: er hangen bijna altijd, 24 uur op 24 uur, mensen rond.

 

-        - De stad Sint-Truiden heeft, net zoals heel wat andere gemeenten/steden, de laatste jaren veel geïnvesteerd in de stationsomgeving (bijvoorbeeld heraanleg stationsplein in samenwerking met ‘De Lijn’ en NMBS; renovatie station in samenwerking met de NMBS; uitbreiding aantal parkeerplaatsen door de NMBS; renovatie stedelijke jeugddienst gelegen aan het stationsplein; aankoop voormalig Belgacomgebouw met de bedoeling er een nieuwe stadsfeestzaal en een nieuw jeugdhuis in onder te brengen; plaatsen van een tweetal kunstwerken; etc) en zo een voortrekkersrol gespeeld voor een aantal privé-initiatieven in dezelfde omgeving.
Van een sterk verloederde buurt is de stationsomgeving nu een aangename buurt geworden.
Dit heeft alles te maken met de toename van het belang van het openbaar vervoer. Bovendien is een station, zeker de uitgang, vaak de eerste kennismaking van de bezoeker met een gemeente/stad. In de stationsomgeving investeren loont dus zeker voor het imago van de stad.

 

-        - De stedelijke preventiedienst heeft hier een aantal originele initiatieven genomen, zoals een kauwgompaal (oude, geverfde schoenen bevestigd aan een paal, waar voorbijgangers hun kauwgom op “kwijt kunnen”), een idee van de kinderraad, het aanbrengen van legale graffiti als onderdeel van het globaal graffitibeleid om alzo illegale graffiti tegen te gaan, regelmatige graveersessies van fietsen om diefstal tegen te gaan, etc.

 

-        - Dagelijkse controles en patrouilles door de gemeenschapswachten en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

-        - Gerichte acties, samen met de federale politie en de spoorwegpolitie.

 

-        - Specifiek probleem van fietsdiefstallen, waar de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken dan ook gerichte acties tegen onderneemt.

 

-        - Momenteel is de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken bezig met een specifiek plan te ontwikkelen voor de stationsomgeving.
Hierbij is er gestart vanuit een bevraging van de buurt (bewoners; horecazaken; taxibedrijven; etc.).

Dit specifiek plan en de concrete acties zullen overlegd worden met en uitgewerkt worden in nauw overleg met alle partners, zoals ‘De Lijn’, de NMBS, de spoorwegpolitie, de buurt, etc.