Verbod op ritueel slachten: ja, maar...!?

“Uiteraard blijf ik principieel voorstander van een wettelijk verbod op ritueel slachten, maar het kan niet de bedoeling zijn om dit te gebruiken, of zelfs te misbruiken tegen bepaalde godsdiensten en/of religies.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Reeds in 2006 heeft Ludwig Vandenhove, als senator, een initiatief genomen, in het kader van het dierenwelzijn, om het ritueel slachten van dieren te verbieden.
Er zijn toen in die periode heel wat hoorzittingen georganiseerd in de Senaat met alle betrokken groepen en religies.
Wat tijdens deze hoorzittingen enorm opviel was dat de reactie van de joden tegen zulke wetgeving veel heftiger was dan deze van de moslims.

 

“Nu zijn er opnieuw een aantal wetsvoorstellen van collega-federaal volksvertegenwoordigers om het ritueel slachten te verbieden.
Als ik zie vanuit welke hoek deze wetsvoorstellen komen (Mouvement réformateur (MR), N-VA en Vlaams Belang), ga ik zeker niet ‘op deze kar springen’.

Ik heb de indruk dat de huidige indieners minder belang hechten aan het aspect dierenwelzijn, maar hiermee wel de hele discussie rond godsdienst en/of religieuze vrijheid willen aanpakken.
Hieraan doe ik niet mee.
Dierenwelzijn blijft voor mij enorm belangrijk, maar het mag niet misbruikt worden voor een ander debat.

 

 

 

 

 

Zoals ik al ettelijke keren gezegd heb, ben ik voorstander van een globaal en sereen debat over een aantal elementen, die samenhangen met onze multiculturele en multireligieuze samenleving, zoals het ritueel slachten, het dragen van hoofddoeken, het verbod op boerka’s, etc.
Zie de tekst ‘Als er geen probleem is, creëren sommigen er één!’ op deze website van 7 augustus 2009.
Ik denk hierbij aan een soort globaal pact vergelijkbaar met het toenmalige Schoolpact. 

 

 

Trouwens in Sint-Truiden heb ik in die zin al in 2005 een initiatief genomen, wat geleidt heeft tot een visietekst.
Deze visietekst over de interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleving, die tot stand kwam, werd op woensdag 10 mei 2006 ondertekend door de directies van de scholen van het secundair onderwijs in Sint-Truiden, vertegenwoordigers van de verschillende religies en/of levensbeschouwingen in België en door het stadsbestuur van Sint-Truiden.
Zie de tekst ‘Visietekst 'Samen een stad apart' ondertekend!’ op deze website van 12 mei 2006.

 

 

Hieronder vindt u de integrale versie van het artikel dat hieromtrent in Het Belang van Limburg van 22 januari 2010 verschenen is.

 

 

N-VA en Vlaams Belang willen verdoving bij ritueel slachten

 

 

BRUSSEL - Zowel N-VA als VB dienden donderdag een wetsvoorstel in om het onverdoofd ritueel slachten van dieren te bestraffen.

 

 

Na de schokkende Gaia-beelden van lijdende schapen en zieltogende runderen besloten Flor Van Noppen (N-VA) en Rita De Bont (VB) dat moslims en joden hun dieren onder verdoving moeten slachten. Ze verwijzen naar een enquête van het bureau Ipsos waaruit bleek dat 87% van de Belgen vindt dat dieren voor de slachting verdoofd moeten worden. 79% wil geen uitzondering voor rituele slachtingen om godsdienstige redenen.

 

De beide kamerleden zien in hun voorstellen geen schending van de godsdienstvrijheid, omdat noch het jodendom, noch de islam verplichten om vlees te eten en ook omdat er in beide godsdiensten grote onenigheid is over onverdoofd ritueel slachten.

 

Veranderd

 

Al in 2004 hadden Ludwig Vandenhove (sp.a) en Jean-Marie Dedecker (toen nog VLD) een soortgelijk wetsvoorstel ingediend in de Senaat. Maar de Raad van State vond toen dat "de godsdienstvrijheid belangrijker is dan het leed van het dier" en de Commissie Sociale Zaken blies het voorstel af.

 

Uit de hoorzittingen bleek een enorme tegenstand van vooral de joden én van de PS. Ondertussen is een en ander veranderd, want PS-minister van Dierenwelzijn, Laurette Onkelinx, sprak zich nu ook uit voor verdoofd ritueel slachten.

 

Vandenhove hierover: "Ik sta nog altijd achter mijn voorstel van toen, maar heb het nog niet opnieuw ingediend. En de sp.a ook niet. We wachten af wat Onkelinx gaat doen en we willen vooral niet in een politiek opbod rond de rol van de islam terechtkomen"