Verdere samenwerking tussen politiezones is nuttig en nodig

“Ik deel de mening van gouverneur Herman Reynders dat een verdere samenwerking tussen verschillende politiezones nuttig en nodig is.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove.

Fusies van politiezones vind ik geen goede zaak tenzij het vrijwillig (met democratische instemming van de verschillende gemeenteraden gebeurt).

 

Deze samenwerking kan zich vertalen op het vlak van logistieke ondersteuning, materieel, personeelsuitwisseling, etc.

 

 

 

 

 

Een mooi voorbeeld hiervan is dat recent de zone Genk - As - Opglabbeek - Zutendaal (GAOZ) als eerste Belgisch politiekorps een drone in gebruik heeft genomen.
Een drone is een door batterijen aangedreven vliegend platform met camera’s dat van op afstand bestuurd kan worden.

 

 

Los van het nut van zo een drone - veiligheid is voor mij op de eerste plaats een zaak van mensen en alle technische middelen zijn maar een hulpmiddel en is zulk toestel in regel met de camerawetgeving en de privacywetgeving? - vind ik dit (te) kostelijk en zal het wellicht te weinig ingezet worden om te ‘renderen’ voor één politiezone. De ondersteuning vanuit de federale politie met dit soort technische hulpmiddelen en/of gezamenlijke financiering vanuit de verschillende politiezones - dus samenwerking - is dan ook eerder aangewezen.”

 

 

Zie onder andere ook de tekst "Niet alle politiemensen zijn 'geldwolven'!" van 31 januari 2012 op deze website.