Vergroen je speelplaats

‘Vergroen je speelplaats’ was de titel van een Milieuzorg Op School (MOS) inspiratiedag op dinsdag 17 april 2018 in het poortgebouw van de Abdijsite van Herkenrode, Herkenrodeabdij 4 in Hasselt.

Ons subsidiereglement rond de vergroening van de speelplaatsen heeft heel wat succes”, zegt initiatiefnemer en gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Op de georganiseerde infosessies in de maand maart zijn er meer als 120 geïnteresseerden komen opdagen.
Gisteren waren er meer dan 80 aanwezigen.

Wij plannen nog twee initiatieven: de MOS buitenlesdag op donderdag 26 april 2018 en de MOS openschooltuinendag op woensdag 16 mei 2018, waarbij een aantal scholen hun poorten openzetten en de kans geven om zo naar goede voorbeelden gaan te kijken.
Van elkaar leren is belangrijk. Het warm water moet immers niet elke keer opnieuw uitgevonden worden.

Voor meer informatie over beide studiemomenten: http://www.ludwigvandenhove.be/nieuws/vergroening-schooldomeinen-en-speelplaatsen.

 

Hieronder kan u de tekst vinden die Ludwig Vandenhove gebruikte voor zijn inleiding bij ‘Hoe pimp ik mijn speelplaats?’.Het integraal subsidiereglement is terug te vinden op Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van vergroeningsprojecten van schooldomeinen.
Voor meer informatie kan u terecht op Vergroeningsprojecten van schooldomeinen.

 

Zie ook Subsidiereglement ‘Vergroening van schooldomeinen’ goedgekeurd van 22-02-2018.

Foto’s: Johan Lambrix, PNC

 

 

 

Tags: