Vergroening schooldomeinen en speelplaatsen

Op dit moment loopt er een informatiecampagne vanuit het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) inzake het nieuwe provincieraadsreglement rond de vergroening van de schooldomeinen en  de speelplaatsen.

Ik probeer daarbij zoveel mogelijk persoonlijk aanwezig te zijn”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

De volgende bijeenkomsten zijn nog gepland:

Infosessies voor scholen (met technische info over het reglement):
-Vrijdag 16 maart 2018 van 10.30 tot 12.00 uur met aansluitend een broodjeslunch in het bezoekerscentrum van het Provinciaal Domein Nieuwenhoven (Hasseltsesteenweg z/n in Sint-Truiden).
-Dinsdag 20 maart 2018 van 10.30 tot 12.00 uur met aansluitend een broodjeslunch in het Dommelhof (Toekomstlaan 5 in Neerpelt).

Inspiratiemomenten:
-Dinsdag 17 april 2018: Milieuzorg Op School (MOS)-inspiratiedag “vergroen je speelplaats” met tal van concrete workshops over de verschillende aspecten van het vergroenen van je schooldomein.
-Woensdag 16 mei 2018: MOS-openschooltuinendag: meerdere scholen in Limburg zetten hun deuren open zodat collega’s uit andere scholen op bezoek kunnen komen voor hele concrete, reeds op een schooldomein toegepaste tips.

Infosessie voor mogelijke ontwerpers/inrichters:
De medewerkers van het PNC lichten de specifieke context van een vergroening van een schooldomein toe.
-Woensdag 18 april 2018: Infosessie voor ontwerpers/inrichters.

Het integraal subsidiereglement is terug te vinden op Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van vergroeningsprojecten van schooldomeinen.
Voor meer informatie kan u terecht op Vergroeningsprojecten van schooldomeinen.

 

Zie ook Subsidiereglement ‘Vergroening van schooldomeinen’ goedgekeurd van 22-20-2018 en Vergroening speelplaatsen van 03-12-2017 op deze website.

 

Tags: