Vergroening speelplaatsen

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Vergroening speelplaatsen

“Neen, zo gaan we het niet doen”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Naast de bestaande subsidies voor Milieuzorg Op School (MOS)-scholen (klimaat), Limburgse natuurcentra en educatief natuurbeheer, start in 2018 een nieuwe investeringssubsidie voor de vergroening van schooldomeinen.
Op die manier kan het provinciebestuur de stijgende vraag naar subsidies van scholen voor dit soort vergroeningen beantwoorden. Bovendien past dit perfect in het kader van klimaatadapatie, want een groene speelplaats neemt meer CO2 op, kan meer water vasthouden en zorgt voor  meer schaduw bij intense hitte.

Er komt in elk Regionaal Landschap één proefproject dat in principe zal gerealiseerd worden voor de zomervakantie.
Het gaat om:
- Stedelijke Basisschool De Hoeksteen in Beringen (Vossenhoek 10) voor vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK)
- GO! Freinetschool on the MOVE in Genk (Ijzersteenweg 10) voor vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM)
- Vrije Basisschool ’t Vlindertje in Sint-Truiden (Battelestraat 18) voor vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH)

 

(1) Beleidsverklaringen Limburgse provincieraad. www.ludwigvandenhove.be, 06-11-2017.

Zie ook Groen speelweefsel van 02-10-2017 en MOESTUINATELIER van 27-09-2017 op deze website.