Verkiezingen zijn geen loze beloftes doen

Verkiezingen zijn geen loze beloftes doen.”, zegt burgemeester en lijsttrekker sp.a/Lijst Burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Dit geldt voor heel wat dossiers, maar zeker ook voor de situatie van de Diestersteenweg, die al meer dan een jaar afgesloten is omwille van een wegverzakking, waardoor er een hele omleiding is opgezet en waardoor er nogal wat verkeershinder is in een aantal buurten en wijken, zoals Metsteren (buurt in Sint-Truiden).
 

Als sp.a/Lijst Burgemeester hebben wij in die zin nogmaals een brief gestuurd om ons realistisch standpunt ter zake duidelijk te maken en om aan te geven dat wij er alles aan zullen doen, ook als de Diestersteenweg hersteld is, om ervoor te zorgen dat het fruitbedrijf NV Vanlangenaeken Fruit in Gorsem (deelgemeente van Sint-Truiden) geen uitbreidings- en milieuvergunning zou krijgen, omdat het doorgaand verkeer in Metsteren dan nog zal toenemen.

Hieronder vindt u de bewonersbrief, die sp.a/Lijst Burgemeester heeft verspreid namens Willy Ruyloft, Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

Aan de bewoners van Metsteren

actie buurtcomité zaterdag 30 juni 2012

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste

Zoals afgesproken, bezorgen wij u hierbij ons standpunt als sp.a/Lijst Burgemeester omtrent de huidige verkeers(situatie) in Metsteren: - verzakking Diestersteenweg.
Hoewel de stad Sint-Truiden niet bevoegd is voor deze aangelegenheid, maar wel het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse gemeenschap, samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMW) en Aquafin, blijven wij aandringen en opvolgen dat deze werken zo spoedig mogelijk zouden uitgevoerd zijn.

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zullen de werkzaamheden, als de weersomstandigheden in de winter het toelaten, beëindigd zijn in januari 2013.
We hebben al van bij het begin van de verzakkingen gezegd dat abnormale omstandigheden abnormale beslissingen vergen en vinden het dan ook spijtig dat dit zo lang duurt, maar de stad Sint-Truiden heeft hier nu eenmaal geen impact op.

Wij volgen deze aangelegenheid zo goed mogelijk op.
- tijdens de periode dat de Diestersteenweg niet hersteld is, dringen wij erop aan dat het aantal politiecontroles, zowel preventief, als repressief (snelheidscontroles) aangehouden en zelfs nog opgevoerd worden.
- zodra de Diestersteenweg hersteld is, zullen de wegen, die nu als omleidingsweg gebruikt worden en daaronder veel ‘te lijden’ hebben, hersteld worden.
Dit nu doen, heeft weinig zin, omdat de wegen dan opnieuw stuk gereden worden.
- wij hebben gevraagd aan de dienst verkeersplanning om nu al eens te kijken wat bijkomend aan de getroffen maatregelen (nog) mogelijk is om het doorgaand verkeer in Metsteren te verminderen en af te remmen eens de toestand genormaliseerd is.
Om het doorgaand verkeer zo veel mogelijk te belemmeren, doet sp.a/Lijst Burgemeester er alles aan opdat het bedrijf Vanlangenaeker Fruit in Gorsem niet zou kunnen uitbreiden, want dit zou nog voor meer extra vervoer zorgen. Het dossier is momenteel in behandeling bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, het Vlaams administratief rechtscollege.

Indien er nog iets is, mag u ons steeds contacteren.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten

Willy Ruyloft
14e sp.a/Lijst Burgemeester

Filip Moers
schepen
lijstduwer sp.a/Lijst Burgemeester

Ludwig Vandenhove
burgemeester
lijsttrekker sp.a/Lijst Burgemeester

Zie onder andere de teksten ‘Buurt en sp.a krijgen gelijk!’ van 19 januari 2012, ‘Echte werken Diestersteenweg eindelijk begonnen’ van 29 augustus 2012 en ‘2012-De Vragende Partij - Diestersteenweg’ van 2 oktober 2012 op deze website.