Verkiezingskoorts (rond overlast)

Ik heb de indruk dat Open VLD erg nerveus is voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Blijkbaar willen ze een belangrijk thema als overlast en veiligheid met slogans, vlak voor deze verkiezingen, recupereren.
De burger is verstandiger dan dat.

Vorige week kondigden ze de bijéénroeping aan van een extra-gemeenteraad rond veiligheid.

Gisteren beschuldigden ze mij van de inwerkingtreding van de vaste camera’s te boycotten en van mijn bevoegdheid als burgemeester te buiten te gaan in politieaangelegenheden.
Waar halen ze het?
Voor alle duidelijkheid:
- ik werk niets tegen, maar verwacht Open VLD dat ik zelf de formulieren voor de privacy –commissie ga invullen?;
- een partij en/of een schepen, die met een dossier te pas en te onpas naar de media loopt, zou tenminste de volledige inhoud van een dossier moeten kennen;
- met mijn ervaring als burgemeester weet ik perfect wat mijn bevoegdheden qua politie zijn en welke niet.
Als Open VLD vindt dat ik deze te buiten ga, suggereer ik hen om klacht in te dienen bij de provinciegouverneur;
- inhoudelijk: ik heb principieel niets tegen vaste camera’s, maar geloof voor Sint-Truiden – omwille van de aard van de overlast, de beschikbare politiemensen en financiële redenen – eerder in mobiele camera’s.
Ik heb dit al vaak genoeg gezegd en geschreven, ook in specifieke politie- en veiligheidstijdschriften.

Ik vertrouw op de Truienaar wat het gevoerde veiligheidsbeleid betreft gedurende mijn 18 jaar als burgemeester en ook gedurende de laatste 6 jaar.”

Hierover zijn artikels verschenen in Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws van 9 oktober 2012.

Zie onder andere ook de teksten ‘Eerste (mobiele) camera in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken is een feit!’ van 17 september 2010 en ‘Is er een verband tussen internationale en lokale politiek?’ van 3 oktober 2012 op deze website.