Verontschuldigingen zijn het minimum

De sp.a-fractie in het Vlaams parlement vraagt dat het Vlaams parlement zich verontschuldigt voor de publicatie van Newsweek omtrent 50 jaar Vlaams parlement.

In die uitgave staan twee notoire collaborateurs -August Borms en Staf De Clercq- in de lijst van prominente figuren, die zogezegd de Vlaamse taal en cultuur weergeven. (1)

“Not done”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Excuses zijn het minimum voor die personen en families, waarbij deze publicatie opnieuw veel leed en pijn teweegbrengt.
Mijn familie en ik kunnen erover meespreken met een oom, die tijdens de tweede wereldoorlog in een concentratiekamp (Gross-Rosen) is vermoord.

Trouwens, is 50 jaar Vlaams parlement zulk een groot historisch moment?”.

Hieronder vindt u het opiniestuk van de collega’s Hannelore Goeman en Caroline Gennez namens de sp.a-fractie in het Vlaams parlement. (2)