Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) 2020

Op dinsdag 30 juni 2020 werd in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie in het Vlaams parlement het VHP voor 2020 besproken.

In het VHP geeft Vlaanderen een maatgericht antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen 2019-2020 en de Europa 2020-doelstellingen.

In dit VHP wordt extra aandacht besteed aan (digitale) vaardigheden, levenslang leren en de digitale transmissie, een thema dat in het lopende Europees Semester (ES) een belangrijke plaats inneemt.
Rekening houdende met de stijgende impact van en nieuwe ontwikkelingen in het ES moet het VHP er meer dan ooit voor zorgen dat de Europese Commissie (EC) een uitstekend beeld krijgt van de maatregelen, die Vlaanderen in het kader van het ES neemt. (1)

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove deed een korte tussenkomst en stelde  een aantal vragen aan minister-president Jan Jambon en de aanwezige ambtenaren.

“Dit VHP sluit uiteraard nauw aan bij het regeerprogramma van de huidige Vlaamse regering. Dat is logisch, vandaar dat de grote sp.a kritieken op dat Vlaams regeerakkoord hier eveneens opgaan”, zegt Ludwig Vandenhove.

"Het VHP zegt “Met 12, 9% personen in armoede of sociale uitsluiting is Vlaanderen met een tweede plaats bij de beste in Europese Unie (EU)-verband.” (pagina  6)
Dat mag geen argument zijn om ons op onze borst te kloppen, hetgeen de meerderheidspartijen wel doen.
Elke arme is er één teveel, in de EU, in België of in Vlaanderen.
Deze passage staat in schril contrast met de meest recente cijfers rond kinderarmoede, die Kind en Gezin vorige week nog bekendgemaakt hebben. (2)

Ik ben akkoord met het oorspronkelijke uitgangspunt van de Vlaamse regering dat de werkzaamheidsgraad moet verhoogd worden. (pagina 14) Maar inmiddels zijn de sociaal)economische situatie en de werkloosheidscijfers serieus verergerd als gevolg van Covid-19.
De recente cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bevestigen dat. (3) Dus moeten we zeker ook hier -op de eerste plaats? -aandacht voor hebben.

De Vlaamse regering heeft snel beslist om tegemoetkomingen toe te kennen als gevolg van Corona om alzo een maximaal gunstig macro economisch effect te krijgen. (pagina 37)
Toe te juichen, maar nu komt meer en meer de vraag niet teveel en/of niet te snel.
Inmiddels worden meer en meer misbruiken gesignaleerd en qua tijdelijke werkloosheid zijn er tot nu toe slechts een 3 000 -tal controles geweest qua eventuele malversaties inzake tijdelijke werkloosheid.
Weer te weinig handhaving, nochtans misbruiken in dergelijke situaties kunnen niet streng genoeg aangepakt worden.

Ik lees niets over het pleidooi van het Rekenhof en de EU voor een betere coördinatie van het begrotingsbeleid.
Spijtig, zeker als ik dat plaats tegenover de visies van bepaalde politieke partijen om in België nog meer bevoegdheden verder op te splitsen.
Het meest actueel is de gezondheidszorg.

Ik ben het niet eens met de visie van de minister-president in verband met de ‘oneerlijke verdeling’ van de Corona-middelen vanuit de EU. (4)
Dat is een kwestie van solidariteit en van snel handelen.
Hebben wij in Vlaanderen niet hetzelfde gedaan met de hinder - en de compensatiepremie, die aan alle zelfstandigen is toegekend, los van de concrete financiële en/of sociaaleconomische individuele situatie?"