"Vlaams regeerakkoord niet goed voor Limburg"

"Vlaams regeerakkoord niet goed voor Limburg"

Dat is de titel van een interview van sp.a-Vlaams parlementslid en voorzitter sp.a Limburg Ingrid Lieten in 'Het Belang van Limburg' van dinsdag 29 juli 2014.

"Het is een eerste globale analyse vanuit sp.a Limburg van dit Vlaamse regeerakkoord van N-VA-CD&V-Open VLD.", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Als sp.a zullen wij ons moeten aanpassen aan die nieuwe oppositierol, zeker omdat het voor de meeste parlementsleden de eerste keer is dat ze oppositie meemaken.

Als sp.a zullen we ons in de deputatie loyaal houden aan het afgesloten provinciaal akkoord, maar ook daar zullen we bepaalde dossiers anders bekijken nu we op Vlaams niveau in de oppositie zitten."

Hieronder vindt u het volledige interview. 

 

"Vlaams regeerakkoord  niet goed voor Limburg"

 

 HASSELT - Na een eerste lezing van het Vlaams regeerakkoord met een Vlaamse bril en een tweede lezing met een Limburgse bril weet Ingrid Lieten (sp.a) het zeker. "Dit is geen goed akkoord voor de mensen en nog minder voor de Limburgers", zegt het oppositielid, tot voor kort nog Vlaams minister in de regering-Peeters. 

 

Lieten: "Ik wil niet op voorhand negatief doen omdat ik nu in de oppositie zit. Dat is niet mijn aard. Maar wanneer ik het regeerakkoord lees, dan word ik ongerust. De gezinnen staan voor een dikke factuur. Volgens onze berekeningen kan die oplopen tot 5.000 euro op jaarbasis.Dat is veel geld. Hoe komt u aan die bedragen?"We gaan uit van een gemiddeld gezin met drie kinderen. Gelijke kinderbijslag voor elk kind: min 110 euro per maand of 1.320 euro per jaar. Geen gratis water meer: 175 euro extra betalen. Geen gratis elektriciteit meer: weer 125 euro extra. Beperking van de woonbonus: min 1.300 euro per jaar. Geen gratis bus meer en hogere tarieven en abonnementen voor iedereen. Dat gaat de koopkracht van de mensen aantasten, is slecht voor de middenstand en de bedrijven en dus ook slecht voor de tewerkstelling."Gratis bestaat niet."Dat is juist. Er is altijd iemand die betaalt. De consument of de belastingbetaler. Maar wanneer de regering-Bourgeois gratis afschaft, dan moet ze consequent zijn en ter compensatie de belastingen verlagen. Dat doet ze niet."U ergert zich aan de afschaffing van de gratis bus voor 65-plussers. Logisch, een uitvinding van de sp.a toen u de grote baas van De Lijn was."Ik vind de afschaffing van de gratis bus een ronduit domme beslissing. Het was een sociale maatregel. Om ouderen uit hun huis te halen zodat ze sociaal niet zouden verkommeren. Ook kwamen de gratis ritten de luchtkwaliteit ten goede. Ze zorgden voor minder files en zo voor meer ruimte voor economisch verkeer."U zegt ook dat er een rode draad zit in het regeerakkoord."De rode draad is heel simpel: beslissingen nemen die anderen moeten uitvoeren zodat zij de zwarte piet krijgen. De universiteiten moeten besparen of het inschrijvingsgeld verhogen. De Lijn moet besparen of de tarieven verhogen. De gemeenten krijgen minder subsidies en moeten besparen of hun eigen belastingen verhogen."Ziet u ook een rode draad wanneer u het regeerakkoord met uw Limburgse bril leest?"Ja, deze regering zet fel in op de kust en alles wat er gebeurt binnen de Vlaamse ruit (Antwerpen-Leuven-Brussel-Gent). Limburg valt buiten de prijzen."Bovendien worden de provincies verder afgebouwd."Al onder de vorige regering Peeters was er een interne Vlaamse staatshervorming en werden er beheersovereenkomsten gesloten met de provincies. Nu wordt er opnieuw hervormd. Een gegeven woord is geen gegeven woord meer. De provincies krijgen geen opcentiemen op de onroerende voorheffing meer en verliezen al hun persoonsgebonden bevoegdheden (onderwijs, cultuur, sport, jeugd, zorg). Dan vraag ik me af: wie gaat die taken overnemen? Wat met het personeel en de bijhorende financiële middelen? Op al die vragen lees ik geen antwoord in het regeerakkoord. Vooral voor Limburg is dit een slechte zaak."Waarom?"Omdat Limburg in het verleden altijd slecht is bedeeld door de Vlaamse overheid omdat we hier geen echt grote steden hebben. Daarom hebben we hier veel zelf moeten ontwikkelen. Denk maar aan de Universiteit Hasselt, het provinciaal onderwijs of cultuurinstellingen zoals het Gallo Romeins Museum. Door deze hervorming verliest Limburg 73 miljoen euro, zowat de helft van de begroting. In ruil krijgen de provincies een dotatie. Ik vrees dat Limburg zal benadeeld worden." Eric DONCKIER

 

 © Concentra

 

 

Zie ook Duidelijkheid! van 24-07-2014 op deze website.