Vlaamse overheid

De geloofwaardigheid van de Vlaamse overheid staat of valt met een forse deregulering.” – Mark Suykens, directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

 

Lessen uit Denemarken. Lokaal (maandblad van de lokale besturen), 01-04-2014, p. 3.