Vlaanderen en de regeneratieve landbouw

Hoe zit het in Vlaanderen met de zogeheten regeneratieve landbouw?
Welke zijn de plannen ter zake?

“Bij regeneratieve landbouw is het de bedoeling om de hulpbronnen, zoals de bodem en de biodiversiteit te verbeteren en te versterken om alzo meer duurzaam aan landbouw te doen. Dus, niet tegen, maar met de natuur werken en er maximum rekening mee houden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Bovendien biedt deze vorm van aan landbouw doen kansen en perspectieven voor nieuwe verdienmodellen voor de boeren.
In het kader van een ander model met een echte toekomst voor de landbouwers geeft deze aanpak heel wat perspectieven.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns (cd&v) tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 15 juni 2022. (1)