"Vlaanderen moet sociaal zijn!"

In zijn 11 juli-toespraak verwees burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Bovendien legde hij een link met wat hij vorig jaar zei naar aanleiding van 11 juli.


Hieronder vindt u de integrale tekst.

Geachte leden van het lokaal 11 juli-comité
Mevrouw de voorzitter en leden van de stedelijke cultuurraad
Gastspreker en collega-federaal volksvertegenwoordiger Ben Weyts
Dames en heren
Beste vrienden
Collega’s uit de politiek

Namens het stadsbestuur van Sint-Truiden heet ik u van harte welkom op deze 11 juli-viering.

Vandaag zijn wij hier samen om te herdenken wat er zich op 11 juli 1302 afspeelde in het Groeningenveld te Kortrijk, een datum die dankzij de geromantiseerde versie van Hendrik Consience uitgroeide tot dit Vlaams Feest.
Dit feest kreeg een zeer symbolische betekenis ook al waren er in 1302 aan beide zijden Franstaligen aan het vechten.

Op het einde van de 19e eeuw werden er al op verscheidene plaatsen 11 juli-vieringen georganiseerd, een gebruik dat uiteindelijk in heel Vlaanderen werd overgenomen.
In 1973 werd door de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap 11 juli tot de ‘nationale feestdag’ van de Nederlandse gemeenschap in België uitgeroepen.

Deze Vlaamse feestdag of de Guldensporenviering moet een moment van reflectie zijn, over het recente of het verre verleden, maar ook over de (nabije) toekomst.

Vlaanderen heeft een lange ontvoogdingsstrijd gevoerd en de laatste decennia is er veel vooruitgang geboekt. Dit is vooral mogelijk geworden door een aantal belangrijke troeven en opportuniteiten.
Onze ingesteldheid zorgt ervoor dat we gezien worden als harde werkers, onze alom bekende taalvaardigheid zorgt ervoor dat we niet alleen Vlamingen, maar ook wereldburgers zijn. Bovendien liggen we op de grens van twee culturen: deze van Germaanse en deze van Romaanse oorsprong, wat ons toelaat onze levenswijze te verrijken, omdat we deze twee culturen en leefgewoonten ook daadwerkelijk combineren in ons functioneren.

De Vlaamse overheid is inmiddels reeds meer dan dertig jaar een feit door de beschikking te krijgen over merkelijk meer bevoegdheden op heel wat beleidsdomeinen.
Denk maar recent aan de voogdij over steden en gemeenten.

Dames en heren
Beste vrienden

11 juli heeft al sinds enkele jaren een meer politieke dan symbolische betekenis, maar met de huidige economische en financiële crisis is dit meer dan ooit het geval.

Vorig jaar had mijn toespraak als titel “Meer Vlaanderen moet een meer sociaal Vlaanderen zijn!”. U zal dan ook begrijpen dat ik vrij tevreden ben met het regeerprogramma van de huidige Vlaamse regering.

Gedurende jaren heeft Vlaanderen bij manier van spreken geen financiële problemen gekend.
Als gevolg van de banken- en de economische crisis is dit nu wel het geval.
Je ziet hoe snel het kan gaan!

In dat verband wil ik herhalen - het is één van mijn stokpaardjes - dat we allemaal veel te snel voorbijgegaan zijn aan die bankencrisis. Uiteindelijk heeft de overheid, dus wij allemaal, moeten opdraaien voor de avonturen van de te ongebreidelde vrije markt.
Laten we dit vooral niet vergeten, ook niet in Vlaanderen!

Maar zelfs in deze moeilijke financiële en economische tijden hebben we het in Vlaanderen nog goed genoeg om prioritair te werken aan de steeds groeiende groep van personen (tussen de 15 à 20 %), die op of onder de armoedegrens leven.
Laten we niet vergeten dat Vlaanderen behoort tot één van de meest welvarende regio’s ter wereld.
Selectiviteit naar deze doelgroep toe is dan ook de boodschap bij nieuwe sociale maatregelen.
Bovendien moet er voor alles werk gemaakt worden van WERK. Een inkomen uit arbeid is immers de beste garantie om niet op andere maatschappelijke vlakken in de problemen te komen.

Ik wil iedereen bedanken, die mee instaat voor deze 11 juli-viering, zeker de leden van het 11 juli-comité.
Mijn speciale dank gaat naar gastspreker en collega-federaal volksvertegenwoordiger Ben Weyts.

Nog een prettige en gezellige avond en een verderzetting van deze Vlaamse feestdag!

En nu geef ik u in handen van mevrouw Kathleen Everaerts en het Trio Cassiman.

Ik dank u voor uw aandacht.  

Zie ook de tekst ‘Meer Vlaanderen moet een meer sociaal Vlaanderen zijn!’ op deze website.