Voor sommigen stelt democratie niet veel voor

"Ik heb het in dit geval over Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"Hij heeft een aantal uitspraken gedaan over het onverdoofd slachten, waarbij een beslissing van het parlement boven de uitspraak van een rechtbank zou staan.

De minister treedt hiermee het principe van de scheiding der machten (rechterlijke, wetgevende en rechterlijke macht) met de voeten.

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet over de inhoud.
Ik ben zelf al jaren tegen het ritueel slachten van dieren.
Voor mij is er geen enkele godsdienst, die boven dierenwelzijn gaat.

Waar gaat het wel over? Dat een democratisch verkozen politicus geacht wordt de basisregels van een democratie te respecteren.
Anders komen we in toestanden als Hongarije of Polen terecht.
Misschien heeft Ben Weyts de ambitie om een Vlaamse Viktor Orban te worden.

Ben Weyts heeft voor die verklaringen zelfs heel wat kritiek gekregen uit eigen middens, ook vanuit de N-VA. Maar erop terugkomen, geen sprake van, zoals bleek uit mijn vraag aan hem tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 21 oktober 2020.
Het Vlaams Belang steunt hem in zijn uitspraken. Zo is het duidelijk in welk clubje hij thuishoort."

Hieronder kan u mijn volledige tussenkomst en het antwoord van de minister lezen. Voor het volledige debat kan u terecht op de website van het Vlaams parlement of via deze link.