Voorbereidende opleiding voor de selectieproeven van politie gaat van start in het PLOT

“Personen, die nu werkloos worden als gevolg van de economische crisis en de vele bedrijfssluitingen, moeten bijzondere kansen krijgen voor opleiding en eventuele her-tewerkstelling”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Een voorbeeld hiervan is de specifieke aanpak voor kandidaat-politievrouwen/-mannen door het Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT).
Op dinsdag 3 september 2013 is de eerste voorbereidende opleiding voor de selectieproeven gestart.”

U vindt hieronder het volledige persbericht.

Voorbereidende opleiding voor de selectieproeven van politie gaat van start in het PLOT

Het PLOT is gestart met een voorbereidende opleiding voor de selectieproeven van de politie. Dertig deelnemers begonnen vorige dinsdag 3 september 2013 aan deze opleiding, die opgestart is om Limburgse werklozen en vooral om Ford-medewerkers en de medewerkers van de nevenbedrijven te heroriënteren op de arbeidsmarkt.

Na de berichten over de sluiting van Ford-Genk zocht het PLOT naar mogelijkheden om Ford-medewerkers en medewerkers van de toeleveringsbedrijven te heroriënteren naar een politieberoep. De minister van Binnenlandse Zaken kondigde immers eerder al aan dat het aantal op te leiden inspecteurs structureel verhoogd wordt van 1000 naar 1400 à 1500 per jaar om de tekorten binnen de politie te kunnen aanvullen.

“In samenwerking met partners werkte het PLOT een opleiding uit die kandidaten betere kansen geeft op een job bij de politie”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove die elke bijdrage in het kader van her-tewerkstelling belangrijk vindt.

Deze vooropleiding, die geen rechtstreekse toegang geeft tot het politieberoep maar mensen wel voorbereidt op de toegangsproeven, werd inmiddels opengesteld voor een bredere doelgroep. De opleiding bestaat uit een reeks modules die samengesteld werden op basis van competenties die getoetst worden tijdens selectieproeven voor de politie. Zo wordt er getraind op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, communicatieve, sociale vaardigheden en fysieke vaardigheden. Voorts gaan de modules van het traject in op maatschappelijke tendensen en tot slot komt er beroepsspecifieke kennis over de politie aan bod. Hierin wordt onder meer de structuur van de geïntegreerde politie besproken alsook de taken en opdrachten van de verschillende politiediensten. Om deze opleiding aan te bieden, ging het PLOT een samenwerking aan met de federale politie, Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk (VSPW) Hasselt, CVO Vereniging van Vlaamse Leerkrachten (VLL) en vzw Cefig (Centre de Formation Insertion Le Grain).
Elke partner heeft zijn expertise om zo een sterke vooropleiding aan te bieden. Ook stad Genk werd betrokken.

De totale opleiding duurt 194 uren die flexibel worden ingepland rekening houdend met wisselende diensten. Dit volledige aanbod komt overeen met 25 dagen, maar de kandidaten bepalen zelf hoeveel onderdelen zij hiervan volgen. De cursisten, die zijn gestart, hebben in de loop van de zomer samen met een 40-tal andere kandidaten eerst deelgenomen aan een richtinggevende proef waarbij werd nagegaan of de kandidaten een kans op slagen zouden hebben en of ze voldeden aan de toelatingsvoorwaarden voor een job bij de politie. De groep die deze week startte, heeft een gemiddelde leeftijd van 28 jaar, waarbij de jongste cursist 18 jaar en de oudste 46 jaar is. Het opleidingsniveau van de geselecteerde kandidaten ligt voor 50% bij het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) en voor 20% bij het Beroepssecundair Onderwijs (BSO).

Vanwege het succes van dit initiatief werd alvast beslist om in het voorjaar van 2014 een nieuwe opleiding te laten starten. Kandidaten kunnen zich vanaf december 2013 inschrijven voor de richtinggevende proef via de website van PLOT (www.plot.be). De opleiding is gratis.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove benadrukt: “De provincie Limburg moet nog meer van dit soort initiatieven ontwikkelen en financieren. Het is dankzij gratis opleidingen als deze, waar actieve werving voor gedaan wordt, dat werkzoekenden – of ze nu ex-Ford zijn of niet – en vooral laaggeschoolden reële kans maken op een gedegen opleiding en job.
Positieve discriminatie voor de hardst getroffen werklozen is hier op zijn plaats.” 

Voor meer informatie kan men terecht op www.plot.be.

 

Zie onder andere Ex-Ford-werknemers volgen politieopleiding. TVL-journaal, 03-09-2013. Voorbereidende opleiding voor de selectieproeven van politie van start in het PLOT. www.limburg-actueel.be, 05-09-2013.

Zie ook Alle hens aan dek! van 22-03-2013 en Specifieke aandacht voor werklozen van 22-06-2013 op deze website.

Tags: