Voorstel van decreet om achterpoort erfbelastingen te ontwijken, sluiten

VOORUIT-Vlaamse volksvertegenwoordigers Hannelore Goeman en Ludwig Vandenhove hebben een voorstel van decreet ingediend om de achterpoort te sluiten om erfbelastingen te ontwijken.

“Voor gewone personen en gezinnen loopt de erfbelasting op onroerende goederen op tot 27%.
Wie een familiale vennootschap erft, komt er met een gunsttarief van 3% van af”, aldus Ludwig Vandenhove.

Akkoord, er zit een zekere logica in de wetgeving: de bedoeling was/is om de activa van familiebedrijven belastinggunstig te laten overgaan op de volgende generatie. Maar de huidige decretale regeling laat eveneens toe om al het eventuele private erfgoed in eigendom onder het gunstregime van 3% over te dragen. En dat laatste is voor VOORUIT onaanvaardbaar.

Ook de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heeft Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele hierover al gewaarschuwd, maar zonder reactie.”

Hieronder vindt u het voorstel van decreet van Hannelore Goeman en Ludwig Vandenhove.