VOORUIT Sint-Truiden verlaat de gemeenteraad

VOORUIT Sint-Truiden heeft de gemeenteraadszitting van maandag 30 augustus 2021 vroegtijdig verlaten. (1)

Omdat gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans zelfs geen debat toeliet over het rapport van Audit Vlaanderen inzake de onregelmatigheden in het vaccinatiecentrum. En omdat burgemeester Veerle Heeren niet wou antwoorden op de talrijke vragen, die vanuit de gemeenteraad gesteld werden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Dan heb je geen andere keuze dan een duidelijk signaal te geven.

Eerlijke antwoorden en een ernstig debat met woord en wederwoord: dat is toch het minste wat je in een lokale democratie kan verwachten.
De eigen bevolking mag officieel niet op de hoogte gebracht worden van de inhoud van de audit en als gemeenteraadsleden dan pertinente vragen stellen om enige duidelijkheid te verschaffen, komt er geen antwoord.
Dat is de antipolitiek voeden.

Een burgervrouw/-vader, schepenen en gemeenteraadsleden moeten per definitie dichtbij de burger staan, dat is precies de reden waarom het gemeentelijk niveau het meest vertrouwen geniet van alle overheden. Maar rond dit vaccinatieschandaal wordt net het tegenovergestelde gedaan door de CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid in het algemeen en de CD&V in het bijzonder: zoveel mogelijk in de doofpot stoppen in de hoop dat het overwaait zonder  al te grote gevolgen. Heeft burgemeester Veerle Heeren dan toch zoveel te verbergen?

De audit is nochtans duidelijk over de tekortkomingen en de feiten: zware deontologische fouten door de burgemeester zelf, een CD&V-gemeenteraadslid en een personeelslid uit de entourage van de burgemeester, het ontbreken van de functie van vaccinatiemanager, het zoeken van kandidaten in de buurt van de Grote Markt voor het overschot van vaccins wordt een gemakkelijkheidsoplossing genoemd, die niet conform de vaccinatiestrategie is en schending van de privacy vanwege de burgemeester door het doorspelen van persoonsgegevens aan een privaat bureau.

Zowel fractieleider Gert Stas als gemeenteraadslid Johnny Vangrieken waren duidelijk namens VOORUIT: burgemeester hou de eer aan uzelf.

Het vervolg?
Het is nu aan viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers en gouverneur Jos Lantmeeters of er nu al dan niet een sanctie komt voor burgemeester Veerle Heeren.
De rol van de gemeenteraad, voor zover die er al was, is nu uitgespeeld.
Als VOORUIT hebben we ons werk gedaan als oppositie: samen de nieuwswebsite Trudocs de feiten aan het licht gebracht en kritische vragen gesteld gedurende diverse gemeenteraden.

Hopelijk is deze zwarte, negatieve periode voor de mooie stad Sint-Truiden zo snel mogelijk achter de rug.

  • Foto: Tvl.be, nieuws van 18u30 van maandag 30 augustus 2021.