Vooruitstrevend bosbeheer in Kattevennen (Genk)

Sinds begin 2016 hebben de stad Genk, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de vzw Bosgroep Limburg de handen in elkaar geslagen om 2 jaar lang samen te werken rond het gezamenlijk bosbeheer in Kattevennen (Genk).
Opzet van dit project is om elkaars werking beter te leren kennen en om het beheer van de openbare en privébossen op elkaar af te stemmen.

"Het proefproject zit momenteel in de laatste fase en de (voorlopige) resultaten zijn op vrijdag 2 maart 2018 voorgesteld in de omgeving van de parking Kattevennen, Planetariumweg 19", zegt voorzitter van de vzw Bosgroep en gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Limburg Ludwig Vandenhove.
"Hopelijk is het het begin van een structurele samenwerking tussen alle betrokken instanties".

Hieronder vindt u het persbericht.Zie onder andere Beter bosbeheer in Kattevennen. www.radio2.be/limburg, 02-03-2018. Beter bosbeheer in Kattevennen. www.vrt.be, 03-03-2018.

Zie ook vzw Bosgroep Limburg boert goed van 12-02-2018 en Dag van de Boseigenaar van 13-10-2017 op deze website.

 

 

Tags: