Vragenhalfuurtje in de gemeenteraad: voor alle leeftijden

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Vragenhalfuurtje in de gemeenteraad: voor alle leeftijden

"In Sint-Truiden kan iedereen, ongeacht leeftijd, een vraag stellen tijdens het vragenhalfuurtje in de gemeenteraad", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Het reglement dateert nog uit mijn periode als burgemeester en het huidige is daar nog steeds op gebaseerd.
Op die manier waren/zijn we baanbrekend.
Van zodra je kan spreken, kan je een vraag stellen van algemeen belang.

De CD&V-Open Vld-meerderheid zou hier beter wat meer ruchtbaarheid aan geven, zowel naar de totale bevolking toe, als specifiek naar de kinderen en de jongeren toe. 
Voorwaarde is wel dat de CD&V-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden ernstig omgaat met deze vragen en er het gepaste gevolg aan geeft, wat nu niet (altijd) gebeurt.

Er zijn trouwens meer en meer privébedrijven die kinderraden als adviserend orgaan installeren. (1)
Uiteraard mag dit niet bij wijze van reclamestunt gebeuren en moeten de kinderen goed geïnformeerd en begeleid worden.
Voor de politiek geldt hetzelfde.

In heel wat Vlaamse gemeenten en steden wordt er een minimum leeftijd bepaald. De stad Kortrijk heeft bijvoorbeeld onlangs beslist de minimumleeftijd om een vraag te stellen voor de gemeenteraad op te heffen. (2)

Kinderraad, jeugdraad, etc. zijn goede inspraakkanalen, maar niet meer voldoende. Vandaar dat wij kinderen en jongeren ook de kans moeten geven om rechtstreeks vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen.

Het voorstel van collega-gemeenteraadslid Gert Stas om jongeren vanaf 16 jaar bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te laten meestemmen via de stadsapp past in diezelfde beleidsvisie.
Ideeën en suggesties van kinderen en jongeren moeten ernstig genomen worden."

(1) Ook van een negenjarige kan een bedrijf iets leren. De Morgen, 07-02-2018, p. 11.
(2) Zodra je kan spreken, mag je een vraag stellen in Kortrijk. www.nieuwsblad.be, 24-12-2017.

Zie ook Stemrecht vanaf 16 jaar? van 26-06-2017 op deze website.