Vrijwilligers tegen woninginbraken!

“Woninginbraken zouden vaak voorkomen kunnen worden als de burger er maar voldoende aandacht aan schenkt.
Dit is hoofdzakelijk een zaak van organisatie, minder van geld.”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

In het kader van de preventiecampagne tegen woninginbraken, die de provincie Limburg opzet, is  het de bedoeling is om elke woning in Limburg te laten bezoeken (door lokale politiezones, gemeenschapswachten, buurtcomités, etc.) om een minimaal aantal preventietips te geven.
Hiertoe wordt een oproep gedaan naar onder andere vrijwilligers toe.

“Ik wil geen burgers, die het recht in eigen handen nemen en/of zelf politie gaan spelen. Daarom ben ik ook gen voorstander van BuurtInformatieNetwerken (BIN’s).

Ik geloof wel dat er heel wat vrijwilligerswerk mogelijk is binnen het politiegebeuren zonder dat aan deze fundamentele principes geraakt wordt.
Deze oproep is hier een mooi voorbeeld van.
Op dat vlak kunnen we nog heel wat leren van Nederland.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Ik sta hier op dezelfde lijn als Philip Pirard, huidig korpschef van de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek (HAZODI).
Zie "Laat vrijwilligers toe bij politie". Het Belang van Limburg, 12-10-2012, p. 5.

Voor alle duidelijkheid: dit vrijwilligerswerk kan niet in de plaats komen van het echte, reguliere politiewerk.
Veiligheid blijft voor mij een basistaak van de overheid en hier moeten voldoende financiële middelen voor uitgetrokken worden.

Hieronder vindt u de perstekst.

Provincie zoekt vrijwilligers voor preventie woninginbraken

Naar aanleiding van het stijgend aantal woninginbraken in onze provincie - met een jaarlijkse maatschappelijke kost van meer dan 18 miljoen euro - slaan de Limburgse gemeentebesturen, de lokale politie en de provincie op initiatief van gedeputeerde Ludwig Vandenhove de handen in mekaar.
Vanaf september worden zo veel mogelijk woningen bezocht met het oog op het geven van preventietips en -advies. Momenteel werken al 31 van de 44 Limburgse gemeenten – of 13 van de 17 politiezones – mee aan het preventieplan.

Bevoegde gedeputeerde Ludwig Vandenhove doet een oproep voor vrijwilligers: “We zijn actief op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die, ondersteund door echte professionals, een steentje willen bijdragen om hun buurt veilig te houden. De vrijwilligers krijgen hiermee de unieke kans om een gratis dagopleiding in veilig wonen te volgen en heel wat relevante ervaring op te doen.”

Teams van vrijwilligers en professionals zullen proactief preventieadvies aanbieden door huis-aan-huisbezoeken uit te voeren. Daarbij zullen bewoners geadviseerd worden hoe ze hun woning beter kunnen beveiligen. Na het huisbezoek - waarbij een eerste screening gebeurt - hebben bewoners de kans om verder beveiligingsadvies op maat van de woning te ontvangen. Dat kan enerzijds gebeuren door lokale diefstalpreventieadviseurs. Anderzijds wordt er een app ontwikkeld waardoor mensen zelf een virtueel advies kunnen genereren.

De huis-aan-huisbezoeken kaderen in het gezamenlijk Limburgs preventieplan dat werd opgezet voor de periode 2014-2019. Aanleiding voor dit plan was het stijgend aantal woninginbraken. In Limburg nam in 2012 het aantal woninginbraken met 24,3 procent  toe, van 3211 in 2011 naar 3990 in 2012. In 2013 bleef het aantal woninginbraken ongeveer op hetzelfde hoge niveau.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Wie mee een halt wil toeroepen aan woninginbraken en af en toe een dagje vrij heeft, kan zich snel opgeven als vrijwilliger inbraakpreventie! Er worden geen specifieke voorwaarden gesteld voor de vrijwilligers. Iedereen is welkom, van enthousiaste jongere tot geëngageerde 70-plusser en iedereen daartussenin.

__________________

Meer info:
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove – 0475 44 68 72
Daphne Tubée – pers en communicatie – 0499 86 50 03

Voor inschrijvingen en verdere toelichting kan je terecht bij de provinciale coördinator inbraakpreventie via e-mail (sofie.moons@limburg.be) of telefonisch (011 23 80 96).

 

Zie ook Preventieplan woninginbraken van 14-01-2014, Buurt belangrijk bij het aanpakken van criminaliteit van 07-02-2012 en Middagconferentie ‘Diefstal in woningen’ van 10-07-2012 op deze website.