Waarom geen tuinstraten in Sint-Truiden?

“Er zijn meer en meer gemeenten, die tuinstraten of projecten, die in die richting gaan, aanleggen. Waarom zou de stad Sint-Truiden dat ook niet overwegen op de locaties waar dit kan?”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Een tuinstraat focust op ontharding, waterdoorlatende materialen en maximale regenwaterrecuperatie: precies wat moet gebeuren tegen wateroverlast en voor een beter klimaat, een vorm van zogeheten klimaatadaptatie. Of groen (plantvakken, bomen, grasperkjes, etc.) verzoenen met blauw (waterinfiltratie).
De riolering wordt herzien om alzo meer water te recupereren en te laten indringen in de bodem.
Bewoners worden nauw betrokken bij het ontwerp en de (her)aanleg en soms zelfs bij het onderhoud ervan.

Uiteraard kan dit maar op bepaalde gedeelten van het grondgebied, maar alle beetjes helpen.
Zeker bij de aanleg van nieuwe straten moet dit concept maximaal onderzocht worden.
Het gaat uiteindelijk over tegelijkertijd infiltratie en buffering van hemelwater.
Vanuit het uitgangspunt van waterbeheersing zijn tuinstraten de ideale oplossing.

In een tuinstraat wordt in normale omstandigheden geen druppel water afgevoerd, alles blijft ter plaatse.
Het zijn typisch straten in een dicht stedelijk gebied, die ingericht worden zoals een woonerf (gelijkgronds, zonder voetpaden en zonder duidelijke rijbaan) en die nog aan een aantal bijkomende voorwaarden voldoen (geen aanrijroute voor de brandweer, niet op een route van De Lijn of van een hoofdfietsnetwerkroute liggen en er mag geen publieke parking zijn). (1)

Voor wanneer is het eerste experiment in Sint-Truiden? Als het van VOORUIT afhangt snel.”