Waarom Vlaamse ambtenaren geen stage laten lopen in steden en gemeenten?

"Heel wat personen, die van dichtbij betrokken zijn bij het besturen van Vlaamse steden en gemeenten, klagen over de betuttelende en soms zelfs wereldvreemde houding van de Vlaamse politiek en van de Vlaamse administratie ten opzichte van die steden en gemeenten."

"Ik vraag mij in die zin soms af waarom er geijverd wordt om bepaalde bevoegdheden te regionaliseren.
Neem nu het zogeheten verkeersboetefonds, waar nu heel soepele regels qua subsidiëring voor de lokale politiezones gelden.
Als burgemeester hou ik mijn hart vast als morgen die bevoegdheid naar Vlaanderen zou komen zodat we weer voor elke euro subsidie die we krijgen, ik weet niet welke administratieve formaliteiten zullen moeten vervullen.

Misschien zou het in die context goed zijn dat Vlaamse ambtenaren, die te maken hebben met steden, gemeenten en/of Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) regelmatig stage zouden lopen bij lokale overheden.
Het zou het Vlaamse beleid een stuk minder wereldvreemd maken ten opzichte van de burger!

Opgelet: wat geldt voor de Vlaamse ambtenaren, geldt ook voor de Vlaamse politici en zeker voor de Vlaamse ministers!"