Wat is er toch van de (gemeente)politiek geworden?

“Er komen geen nieuwe windturbines in Heers.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Op donderdag 28 november 2013 besliste de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu & Natuur Ludwig Vandenhove principieel om geen milieuvergunning af te leveren voor de bouw van 3 nieuwe windturbines in Heers.

“Gezien de vele bezwaren, onder andere van natuurverenigingen, heb ik voorgesteld de milieuvergunningsaanvraag te weigeren.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Bovendien zijn deze turbines niet voorzien in het Windplan Limburg en waren er negatieve adviezen van zowel de Windwerkgroep Vlaanderen, als de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC).”

“En de dag nadien heeft het aanvragende bedrijf Edison Energy de milieuaanvraag zelf ingetrokken, omdat volgens hen nog iets aan het dossier schortte.
Dus toch eerst proberen!
Onbegrijpelijk.

Even onbegrijpelijk is dat het college van burgemeester en schepenen van Heers, ondanks alle twijfels, een gunstig advies geeft en dat nu Jan Leus (N-VA), de Heerse schepen van natuurbeleid en leefmilieu, aan het Belang van Limburg verklaart dat hij ‘de aanvraag terecht (door de provincie) is afgekeurd.

Wat zijn  sommige politici tegenwoordig moedig! En dan klagen dat de burger afhaakt.
Wat is er toch van de (gemeente)politiek geworden?

 

Zie onder andere Geen windturbines in Rukkelingen-Loon. Het Belang van Limburg, 30-11-2013, p. 35.

Zie ook Windturbines: de overheid moet keuzes maken! van 29-10-2013 op deze website.

Tags: