Wat gaat er gebeuren met het domein ’t Speelhof in Sint-Truiden?

“Wij hopen op het beste, maar wij vrezen ervoor.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Op dit ogenblik is het compleet onduidelijk hoe de verzakkingen verder zullen evolueren.”

“In het programma van sp.a Sint-Truiden voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 was een van onze prioriteiten om een grondige studie van het hele grondgebied laten te maken over de waterhuishouding en de kwaliteit van ons rioleringssysteem om vervolgens een meerjarenprogramma qua uitvoering op te stellen.”, zegt sp.a-fractieleider Filip Moers.

Op pagina 31 van het partijprogramma Sint-Truiden 2.0 staat te lezen: ‘Actueel en noodzakelijk is het investeren in waterzuivering en riolering. Sint-Truiden was een van de eerste gemeentes met riolering, maar dat maakt dat het nu ook een van de oudste rioleringsnetwerken heeft. Daardoor is het rioleringsnet van Sint-Truiden voor in de binnenstad erg verouderd en dringend aan inspectie en vernieuwing toe. We mogen niet wachten tot het volgende gat in onze straten. De uitvoering van het saneringsplan moet prioriteit krijgen.’

“Na hetgeen nu weer gebeurt op het domein Speelhof wordt deze opdracht dringender dan ooit.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht en het pamflet van sp.a Sint-Truiden. 

Al geruime tijd wordt er water opgepompt langs de Diestersteenweg voor de bouw van het nieuw rustoord en terug gepompt in de open gracht van de Trudobronbeek  op het domein van het Speelhof. In eerste instantie beperkte deze bronbemaling zich tot 80 m³/uur. In een brief van 5 februari 2013 vroeg de firma Strabag aan het schepencollege om deze bronbemaling te mogen verhogen met een extra capaciteit van nog eens 500 m³/uur. Ondanks een duidelijk negatief advies op het schepencollege van 22 februari van deskundige ambtenaren zowel intern als extern, waarbij duidelijk voorspeld werd dat een bemaling van een dergelijke omvang nefaste gevolgen kunnen hebben voor bouwconstructies in de omgeving, heeft het schepencollege op 29 maart dit advies naast zich neergelegd en toch de toelating verleend. Blijkbaar heeft het stadsbestuur geen lessen getrokken uit het verleden en geeft het de toelating om maar liefst 14 miljoen liter water per dag op te pompen in de onmiddellijke omgeving van het Speelhof.

Op dit ogenblik zijn deze voorspellingen al duidelijk zichtbaar aan het kasteel en de Afspanning.

En wat met de fauna en de flora?

Over de fauna en de flora in het domein Speelhof wordt op dit ogenblik met geen woord gerept. Mij lijkt het nogal logisch dat als je zoveel water in de gracht en vijver pompt, dat dit water onvoldoende tijd heeft om terug de bodem in te sijpelen en het gebied onder water komt te staan. Heel wat bomen staan nu reeds in het water wat voor bepaalde waardevolle bomen  nefast is. Ook heel wat waardevolle planten zullen deze ingreep niet overleven. Volgens mij is dit een ankerplaats en is één van de gevolgen hiervan dat de administratieve overheid  zorgplicht heeft. Dit betekent dat men als overheid moet voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan het landschap. (art. 26 van het natuurdecreet)

Zoals reeds vorige week in de pers te lezen was, wees het stadsbestuur richting de firma die de bronbemaling uitvoert.  CD&V en Open VLD kan zich hierachter echter niet verschuilen. Deze firma heeft de aanvraag aan het college gericht en het stadsbestuur heeft de toelating verleend. Ik stel me zelfs de vraag of de stad  de firma wel in kennis heeft gesteld  dat voor een bronbemaling een meldingsplicht volgens de Vlarem wetgeving vereist is.

 

Zie Renovatie riolen moet grondig aangepakt worden van 1 oktober 2012 en 2012 DE VRAGENDE PARTIJ – Diestersteenweg van 2 oktober 2012 op deze website.