Wat met de ‘harde sporten’?

“Geen ‘harde sporten’, zoals motorcross, meer in Vlaanderen?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Ik baseer mij op een uitspraak van de Raad van State in verband met de vergunning voor de exploitatie van het motorcrosscircuit ‘Hondapark’ in Olmen.
Deze uitspraak dreigt gevolgen te hebben voor alle ‘harde sporten’ in Vlaanderen, zoals motorcross, karting, rallycross, etc.

Ik blijf bij mijn standpunt: iedereen zou haar/zijn sport moeten kunnen uitoefenen. Daarom pleit ik voor één of enkele plaatsen in Vlaanderen waar deze milieu- en natuurgevoelige sporten zouden kunnen blijven doorgaan.

Ik stelde er een vraag over aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 16 maart 2021.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister. (1)