Wat nu met de provincies?

“Dat is inderdaad de vraag en vooral hoelang gaat de onzekerheid nog duren voor de personeelsleden?”, vraagt gedeputeerde van Personeel Ludwig Vandenhove zich af.

De huidige Vlaamse regering van NVA-CD&V-Open VLD heeft van bij het aantreden gezegd dat zij in het kader van de vereenvoudiging van de bestuursniveaus het provinciale niveau wou afbouwen. En dat staat zo in het Vlaams regeerakkoord.
Provincies behouden enkel nog de grondgebonden bevoegdheden, de culturele en persoonsgebonden aangelegenheden zouden overgaan naar Vlaanderen en/of de gemeenten.
Als sp.a hebben wij ons daar altijd tegen verzet, zeker in Limburg. Immers, in vergelijking met andere provincies beschikken wij niet echt over een grote stad en de provincie voert precies in Limburg heel wat functies uit, die daardoor dreigen weg te vallen. Een recent voorbeeld zijn de Vlaamse adviezen met betrekking tot een aantal culturele initiatieven in Limburg. Bovendien verzwakt daardoor onze politieke positie op federaal en Vlaams niveau.

Qua financiering mogen de provincies geen opcentiemen op de onroerende voorheffing meer heffen en niet langer meer deel uitmaken van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (onder andere intercommunales), zodat zij grotendeels financieel afhankelijk worden van de dotaties, die de Vlaamse regering zou toekennen.

Over de praktische gang van zaken zijn we als provincies al bijna twee jaar aan het spreken met de Vlaamse regering en vooral met de betrokken administraties. Er lopen ook gesprekken met de steden, die bepaalde instellingen zouden overnemen, zoals in Hasselt met de provinciale bibliotheek en in Tongeren met het Gallo-Romeins Museum.
Er is heel wat administratief en voorbereidend werk moeten verricht worden, onder andere over de budgetten, personeelsaantallen, geplande investeringen, etc.
Een echte papierwinkel!    

Maar wat blijkt nu?
De onduidelijkheid en de onzekerheid nemen met de dag toe.
Telkens wordt de datum, waarop de Vlaamse regering de nodige concrete beslissingen zou nemen en we als provincies zouden weten waar we aan toe zijn, naar achter geschoven (Pasen vorig jaar, bij de begrotingsopmaak vorig jaar, Pasen dit jaar, etc.).
Normaal zou alles nu ingaan op 1 januari 2017, maar nu horen we dat dit zeker al zou verplaatst worden naar 1 januari 2018 en misschien zelfs nog naar later.
Mogelijk zou alles zelf over de verkiezingen van 2019 heen getild worden, ‘omdat het zo een complexe materie betreft’.
Dit hadden wij als sp.a voorspeld.

Inhoudelijk is dit – misschien -  een goede zaak, tenminste als de regeringspartijen zouden inzien dat ze best terugkomen op hun standpunt en de provincies zouden laten bestaan. Maar blijkbaar zijn ze dit voorlopig niet van plan.

Maar wat niet is, kan nog komen.

De interne onenigheid over dit dossier tussen enerzijds CD&V en Open VLD en anderzijds NVA maakt nu wel dat de provincies en zeker het betrokken personeel in een zeer moeilijke situatie dreigen terecht te komen.
Die grote onzekerheid weegt nu al sedert het Vlaams regeerakkoord op de provincies en dreigt nu nog langer te duren en nog groter te worden.
Dit is echt nefast voor de werking van het provinciale niveau en het zal er niet op verbeteren.
Als provincies tot en met 2019 culturele en persoonsgebonden bevoegdheden mogen blijven uitoefenen, waarom doen ze dat dan niet? Omdat inmiddels heel wat dienstenen functies zijn afgebouwd.

Van bij het begin hebben wij als sp.a gezegd dat dit louter over een financiële besparingsoperatie zou gaan en niet over een beter intern Vlaams besturen. Bovendien blijkt dat de Vlaamse regering en zeker de bevoegde Minister Liesbeth Homans deze operatie praktisch en inhoudelijk sterk onderschat hebben.
Onze stellingen worden hoe langer hoe meer bevestigd.

Het gaat andermaal over een dossier waar de Vlaamse regering niet fraai uitkomt.
Misschien hebben de provincies er de laatste twee jaar nog niet zo goed voorgestaan als nu…?”

Zie ook het interview op TVL van 4 mei 2016 via volgende link Hervorming provincies uitgesteld tot 1 januari 2018 en het Radio 2 journaal van 4 mei 2016.

 

Zie ook Gaat de Vlaamse regering eindelijk beslissen? van 24-06-2015 op deze website.

 

Tags: