Water ‘ontzien’ bij grote bouwwerken

Geen water laten verloren gaan bij grote bouwwerken: dat is het voorstel van sp.a Sint-Truiden. 

De CD&V - N-VA - Open Vld coalitie stemde het ontwerp van reglement weg tijdens de gemeenteraad van maandag 31 augustus 2020.

"Op heel wat plaatsen, onder andere bij grote bouwwerken, gaat er veel water verloren”, zeggen fractieleider Gert Stas en Ludwig Vandenhove.
"Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen (bemalingswater), is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren.
Er zijn dringende maatregelen nodig om zo weinig mogelijk water verloren te laten gaan in de strijd tegen de droogte.

Het agendapunt werd voor de gemeenteraadszitting van 29 juni 2020 geweigerd door de voorzitter van de gemeenteraad Bert Stippelmans (CD&V) met een echte drogreden.

Nu werden er vooral technische elementen aangehaald door schepen Ingrid Kempeneers (CD&V) om tegen het sp.a voorstel te stemmen.
Schepen Jelle Engelbosch sprong op de kar In het belang van de bouwfirma’s en bouwheren.
Hij zette weer eerder zijn klak op als immobiliënmakelaar dan als schepen.

Zo gaat er weer kostbare tijd verloren, terwijl Sint-Truiden anders tegen volgende zomer alleszins al een belangrijke maatregel had tegen de toenemende droogte en het tekort aan water.
Waarom het reglement niet principieel goedkeuren en het technisch op korte termijn op punt zetten? Het is trouwens gebaseerd op voorbeelden uit een aantal andere gemeenten”, zeggen Gert Stas en Ludwig Vandenhove.

“De stad Sint-Truiden zou overigens best werk maken van een globaal plan tegen wateroverlast en droogte (twee keerzijden van dezelfde medaille). Ik heb dit ook al gezegd naar aanleiding van het klimaatplan", besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het voorstel van toegevoegd punt.