Wateroverlast in Gelinden moet eindelijk aangepakt worden!

“Tijdens mijn 18-jarig burgemeesterschap hebben we heel wat geïnvesteerd in de aanpak van water- en modderoverlast in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“We worden niet voor niets als een voorbeeld in Vlaanderen beschouwd.”

Ludwig Vandenhove: “Dit wil niet zeggen dat er plaatselijk soms nog problemen opduiken, zoals in de wijk Akkerhof in Gelinden.
Vanuit de oppositie, bij monde van sp.a-fractieleider Filip Moers, hebben we al enkele keren aangedrongen op een oplossing voor de bewoners daar.
Nu zou het eindelijk zover zijn tenminste als de CD&V-Open VLD-meerderheid hier woord houdt.
Afwachten dus.”

Hieronder vindt u de perstekst van de sp.a-fractie.

Uitvoering sp.a-voorstel voor aanleg waterbufferbekken Akkerhof eindelijk een feit!
Realisatie rioleringsdossier Vrijheersstraat - Populierenstraat moet nu topprioriteit krijgen!

Dit weekend las ik een artikel in de krant dat het waterbufferbekken, in functie van de wateroverlast in het Akkerhof, nog dit jaar zou worden uitgevoerd.

De sp.a-fractie is verheugd dat het stadsbestuur en INFRAX eindelijk uitvoering geven aan hun voorstel dat al in mei 2011 werd gelanceerd en op de gemeenteraad van 18 juni 2012 als toegevoegd agendapunt door de sp.a-fractie unaniem werd goedgekeurd.

“De aanleiding van dit voorstel is ontstaan toen er plannen opdoken om een nieuwe verkaveling te realiseren aan de Thewissteeg. De sp.a-fractie heeft zich daar toen openlijk tegen verzet omdat bijkomend 25 woningen en de daarbij horende verharding de druk op het verouderd en ontoereikend rioleringsstelsel nog zou doen toenemen met nog grotere problemen voor de bewoners van het Akkerhof”, aldus sp.a-fractieleider Filip Moers. 

Als sp.a-fractie zijn wij uiteraard blij dat er uitvoering wordt gegeven aan ons voorstel maar betreuren wij  dat er zo een lange tijd overheen is gegaan. Op een recente informatievergadering met de buurtbewoners viel de voorgestelde timing (aanvang van de werken in de loop van 2015) niet in goede aarde. Opnieuw wateroverlast bij een onweder de dag nadien en ook opnieuw enkele dagen geleden hebben de stad en INFRAX blijkbaar doen inzien dat het nu lang genoeg heeft geduurd. De realisatie van het waterbufferbekken en de daarbij horende ingrepen aan de afwatering van het Akkerhof zouden nu vervroegd zijn en nog dit jaar uitgevoerd worden.

Volgens sp.a-fractieleider Filip Moers dienen deze werken beschouwd te worden als een voorlopige oplossing. Het is heel waarschijnlijk nog niet de definitieve oplossing, die zal er pas echt komen als ook het rioleringsdossier Vrijheersstraat - Populierenstraat wordt uitgevoerd. Dat dossier is klaar en ligt al ettelijke jaren op de technische dienst. Het excuus dat er op de goedkeuring van de subsidiërende overheid moet worden gewacht, kan geen 5 jaar worden ‘gebruikt’!

In het verleden werd al heel wat geïnvesteerd in waterbeheersingswerken. Deze investeringen hebben ook schitterende resultaten opgeleverd. Op één plaats is dit nog niet het geval: het Akkerhof in Gelinden.

“Er is in gans Sint-Truiden dan ook geen enkel dossier dat meer prioriteit verdient als dit dossier.  Stel je voor dat je bij die gezinnen behoort die al jaren niet meer op verlof durven te gaan. Dat je bij  weersvoorspellingen van zware regenbuien of onweders telkenmale verlof  dient te nemen…

Het wordt dus hoog tijd dat niet alleen dit waterbufferbekken wordt gerealiseerd maar dat ALLES in het werk wordt gesteld dat ook het rioleringsdossier in het investeringsprogramma van 2015 wordt opgenomen”, aldus Filip Moers.

Filip Moers
sp.a-fractieleider

Zie ook Aanpak wateroverlast blijft belangrijk voor ons van 03-07-2013 op deze website.