Waterwinning en de gevolgen: het vervolg

“Naar aanleiding van de problemen voor de omgeving van de waterwinning in Heers (Rukkelingen- Loon) heb ik opnieuw een mondelinge vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op woensdag 27 oktober 2021”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik zit echt in met die bewoners en ik vind dat de Vlaamse overheid bijkomend onderzoekswerk zou moeten doen om na te gaan of er een verband is tussen waterwinning en de gevolgen voor de eigendommen van de omwonenden.
Als die samenhang zou aangetoond kunnen worden, kunnen betrokkenen recht hebben op schadevergoedingen. Bovendien stelt zich de vraag of er gelijkaardige situaties zijn op andere plaatsen in Vlaanderen
.

Ik zal het dossier blijven opvolgen.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Zuhal Demir. (1)