"We zijn nog niet goed genoeg bezig"

Dat zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove over de Burgemeestersconvenanten omtrent de CO2-problematiek, die de Limburgse gemeenten in 2011 afgesloten hebben.
Via die Burgemeestersconvenant hebben de Limburgs gemeenten zich geëngageerd om in hun eigen gemeente tegen 2020 de CO2 met 20% terug te dringen. 

De afgelopen weken heeft Ludwig Vandenhove samen met de provinciale ambtenaren van de dienst Milieu en Natuur en iemand van de vzw Dubolimburg alle Limburgse gemeenten via vier overlegrondes aangedaan om hen de concrete cijfers toe te lichten.

"Van elke gemeente is er een overzichtelijk rapport, waaruit kan opgemaakt worden voor de diverse indicatoren hoe de situatie evolueert", aldus Ludwig Vandenhove.

U kan hier het rapport voor uw gemeente genereren.

Hieronder vindt u de uitgebreide bijdrage in Het Belang van Limburg (HBvLPLUS) van zaterdag 18 en zondag 19 juni 2016 (pp 4-5).  
 

Zie ook ‘Covenant of Mayors (COM)’ in Limburg: een stand van zaken van 04-12-2015 en Limburg wordt pas volledig klimaatneutraal in 2050! van 22-07-2015 op deze website.