Wedde afstaan aan goed doel: NEEN

Vlaams parlement - lege zaal

Blijkbaar zijn er een aantal Brusselse en Vlaamse parlementsleden, die hun wedde van de eerste maanden gaan afstaan aan goede doelen. Althans dat zeggen ze.
Reden? Weinig of geen vergaderingen gezien de regeringsvorming(en). (1) (2)

"Iedereen is vrij om te beslissen of zij/hij geld geeft aan een goed doel, maar de publieke opinie heeft daar niets mee te maken, zelfs geen zaken mee", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
"Hoeveel en aan welke goede doelen ik geld besteed, beslissen mijn echtgenote Sonja en ik, niemand anders.

"Ik noem dit initiatief, op gang getrokken door PVDA, gewoon populistisch.
Natuurlijk vind een deel van de publieke opinie dit goed, want in deze tijden van anti-politiek is elke euro, die een politicus verdient, er één teveel.

Ik heb geen moeite met een ernstig debat over wat politici mogen verdienen, over de uittredingsvergoedingen, de werklast, de historische context van het ontstaan van de democratie, etc. Kortom, rekening houdende met alle elementen, maar niet op deze manier. Bovendien moet een parlementslid niet alleen werken in het parlement (aanwezig zijn!?), maar ook , en misschien zelfs vooral daarbuiten.

Wanneer gaat de publieke opinie, en vooral de media, eens een debat vragen over alle lonen en weddes in dit land, niet in het minst van de zogeheten overheidsmanagers.

Overheidsmanagers, vaak politiek benoemd, maar aan hun verleden willen ze niet meer herinnerd worden.

De politiek, en zeker wij als linkse sp.a, zullen rekening moeten leren houden met dit soort voorstellen van de PVDA."

  • (1) "Sihame El Kaouakibi geeft eerste maanden loon als parlementslid aan goed doel", Gazet van Antwerpen, woensdag 3 juli 2019, pagina 5.
  • (2) "Politici klagen: niks doen voor te veel geld", De Standaard, vrijdag 5 juli 2019, pagina 8.
  • Zie onder andere ook "Uittredingsvergoedingen: een ernstig debat graag!" van maandag 26 november 2018 op deze website.

Foto: vlaamsparlement.be