Wederzijds begrip!

“Met wederzijds begrip kan je veel oplossen.
Neem nu het voorstel van afvalkunstenaar Toon Eerdekens om minder plastiek uit te gooien tijdens carnavalsoptochten.”, aldus gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

“Toon doelt vooral op snoep, die in plastic verpakt is.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Hij wil dit (zoveel mogelijk) vervangen door in papier gewikkeld snoepgoed.”

Zoals toegezegd, heb ik op dinsdag 28 januari 2014 in het provinciehuis een aantal Limburgse vertegenwoordigers van de Federatie van Europese Narren (FEN), de overkoepelende vereniging van carnavalsverenigingen, uitgenodigd voor een overleg met de afvalkunstenaar.
Er is afgesproken dat we naar volgend jaar toe de Limburgse carnavalsverenigingen eens gaan samenbrengen met de belangrijkste leveranciers van de snoep om na te gaan wat mogelijk is.

Dit carnavalsseizoen zullen we al aan de nodige sensibilisering doen, onder andere via een artikel in “De Gazet van de Karnavalist”, het tijdschrift van de FEN. Afvalkunstenaar Toon Eerdekens zal ook weer als individu aan een aantal stoeten deelnemen.”

Plastiek is, nog meer dan afval in het algemeen, een groot probleem voor het milieu.
Veel mensen staan hier niet bij stil.

Ook vanuit de Europese Unie (EU) wordt hier volop aan gewerkt.
De EU zet haar lidstaten aan om het verbruik van de draagtasjes terug te dringen.
Sommige landen, waaronder België, slagen daar nu al in. In Denemarken en Finland zijn de zakjes bijna volledig gebannen. (1)

“Met overleg en wederzijds begrip kan veel opgelost worden.”, besluit Ludwig Vandenhove.
“Spijtig genoeg gebeurt dit veel te weinig in onze huidige maatschappij.
Mensen en groepen luisteren nog nauwelijks naar mekaar, laat staan overleggen.”

  1. België vermindert verbruik plastic zakjes met 85 procent. Knack, 08-01-2014, p. 19.

 

Zie onder andere “Minder snoep in plastic verpakking op carnaval”. Het Belang van Limburg, 31-01-2014, p. 8. Carnaval met minder plastiek! Gazet van de Carnavalist, Nr 173, p. 19.

Zie ook Kunstwerk! Van 08-11-2013 en Minder plastiek! van 08-06-2013 op deze website.