Wederzijds respect en verdraagzaamheid!

“Er is steeds minder wederzijds respect en verdraagzaamheid onder de bevolking en als overheid, dus ook als stad, moeten we daar permanent tegen ingaan.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove. “Zo zetten we in deze zomerperiode via de preventiedienst een affichecampagne op, waarbij we inwoners en horecabezoekers oproepen om begrip voor mekaar op te brengen.”

Op warme zomerdagen is de stad Sint-Truiden met zijn talrijke cafés en horecazaken, onder andere op de Grote Markt, maar eveneens in buurten, dorpen en wijken, een trekpleister voor Truienaars en toeristen.
Ze kunnen er genieten van een verfrissend drankje, een ijsje en/of een lekkere maaltijd in één van de talrijke horecagelegenheden, die de stad telt.
Het is een belangrijk economisch gegeven voor onze stad.

Om de terrasbezoekers op hun plichten te wijzen en op te roepen tot begrip tegenover de omgeving en vice versa bezorgen de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken de horeca-uitbaters 2 affiches.
Op één affiche, van HORECA Vlaanderen, staan een aantal tips om het harmonieus samenleven op en rond de Truiense terrassen te vrijwaren.
Een andere affiche, ontworpen door preventieambtenaar
Kim Herbots, benadrukt de overlast, die kan veroorzaakt worden door het rookverbod dat een jaar geleden ingevoerd werd.

Bij goed weer bestaat de neiging om als eens sneller en later buiten een sigaretje op te steken. 

Wederzijds respect tussen de buurt/bewoners en de bezoekers is de enige oplossing in de zomerperiode als er (geluids)overlast is in en/of rond een horecazaak.

Ik blijf geloven in preventie om een aantal overlastsituaties aan te pakken.”, zegt Ludwig Vandenhove.

De gemeenschapswachten zullen de komende dagen en weken de horecazaken bezoeken om deze affiches te verspreiden in hun zaak.

“En laten we hopen dat er nog heel wat zonnige dagen zitten aan te komen, want met het slechte weer tot nu toe, heeft de horecasector tot nu toe geen al te goede economische periode gehad.”, besluit Ludwig Vandenhove.  

Burgemeester Ludwig Vandenhove werd in Het Nieuwsblad van vrijdag 6 juli 2012 als volgt geciteerd:
Volgens burgemeester Ludwig Vandenhove (SP.A) is wederzijds respect de enige oplossing als er overlast of te veel lawaai is aan een horecazaak. 'In de zomerperiode zitten er natuurlijk meer mensen op het terras en het aantal klachten voor overlast neemt dan ook altijd wat toe. Al moet ik dat wat nuanceren. Er werd vorig jaar geen enkele pv uitgeschreven tegen een horecazaak voor lawaaihinder of overlast.'
Dat is volgens burgemeester Vandenhove het resultaat van de preventiecampagne die ook dit jaar weer wordt herhaald. 'We roepen via de affiches niet alleen de cafébezoekers op om het rustiger aan te doen, maar willen ook de buren bereiken om wat begrip te tonen. Een levendige stad met mooie terrassen brengt nu eenmaal wat geluid met zich mee.'
De tweede affiche is nieuw. Nu de rokers (op de meeste plaatsen) buiten moeten gaan, wordt ook die doelgroep met een nieuwe affiche aangesproken.
Dat de campagne betuttelend is, wil de burgemeester niet gezegd hebben. 'Ik ben zelf geen roker, maar ik heb begrip voor de mensen die buiten een sigaretje willen opsteken. We willen gewoon dat zowel de uitbaters en de rokers meewerken aan de goede verstandhouding met de buurt.'

Zie onder andere de tekst ‘Terrassen, maar ook aandacht voor wandelaars, personen in een rolstoel en fietsers’ van 18 april 2012 op deze website.