Week van het bos, ook in Sint-Truiden!

Van 6 oktober tot en met 10 oktober 2008 gaat de jaarlijkse ‘Week van het bos’ door in Vlaanderen.
De stad Sint-Truiden neemt ook weer deel.

Dit jaar staat de ‘Week van het bos’ in het teken van het klimaat.
Het thema is als het ware op maat van de stad Sint-Truiden geschreven.
 

Enerzijds heeft de stad Sint-Truiden een lokaal Kyotoprotocol uitgewerkt en ondertekend, waarbij de stad zich engageert om de Kyotodoelstellingen te behalen voor 2012, anderzijds zijn er de laatste jaren al een aantal nieuwe bossen aangeplant, precies met de bedoeling het broeikasgas CO2 uit onze omgeving op te nemen.
In 2006 werd het Vredesbos, naar aanleiding van de Vlaamse vredesweek in Sint-Truiden in 2005, aangeplant in Kerkom, in 2008 het CO2 -bos in Ordingen.

De aangeplante bomen zorgen voor de compensatie van 15,56 ton CO2  of 77.777 gereden kilometers!

De stad Sint -Truiden werkt voor deze ‘Week van het bos’ samen met de provincie Limburg, meer bepaald rond het domein Nieuwenhoven.
Het domein Nieuwenhoven heeft een ruim aanbod naar scholen toe en de stad Sint-Truiden komt financieel tussen voor de leerlingen.

“Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de provincie Limburg en de stad Sint-Truiden.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Bovendien is het weer een beleidsmaatregel, waarbij we een ‘wereldprobleem’ dichtbij de burger en de kinderen brengen.”