Weer 105 000 euro weggegooid

“De stad Sint-Truiden gooit zomaar weer 105 000 euro weg”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Schepen van Leefmilieu en Natuur Hilde Vautmans (Open Vld) vindt het nodig om een nieuwe studie te laten doen rond een bomenbeleidsplan. Er is nochtans aan het einde van de vorige legislatuur een inventaris gemaakt precies van alle bomen in Sint-Truiden en hoe hier best mee omgegaan wordt. Bovendien heeft de Bomenwerkgroep van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) in 2017 een inventaris gemaakt van de bomen in het stadspark, Hoge Veesder, Speelhof en in Terbiest.
Dus voor 95% is alles geïnventariseerd.

Logisch? Neen dus, helemaal niet. Maar bij vorige vragen heeft de schepen zelf geantwoord dat ze de studie niet kende.
Om dan nog niet te spreken over de gevoerde politiek tot nu toe: vooral bomen gekapt en weggedaan, en veel minder nieuwe bomen geplant.”

Hieronder vindt u het persbericht van de sp.a-fractie.  

 

Zie ook Bomen blijven sneuvelen in Sint-Truiden… van 14-04-2016 en Bomenbeleidsplan sta Sint-Truiden in uitvoering van 29-11-2012 op deze website.