Weer Antwerpen

Er zijn momenteel veel problemen rond de aanleg van de Oosterweelverbinding in Antwerpen.

Welke oplossing er ook uit de bus komt, het zal weer meer Vlaams geld voor Antwerpen betekenen. En minder geld voor openbare werken en mobiliteit voor de rest van Vlaanderen, onder andere voor Limburg.