Wendbaar en werkbaar werk?

Vice-premier en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris Peeters was op dinsdag 31 januari 2017 gastspreker in de hogeschool PXL in Hasselt (Elfde Liniestraat 26).
Hij sprak er over ‘Wendbaar en werkbaar werk?’.

Gedeputeerde van Personeel Ludwig Vandenhove leidde de spreker in.
Hieronder vindt u de leidraad van zijn inleiding.

-(Ook) welkom namens mij.

-Bedankt voor de uitnodiging om deze inleiding te mogen doen.

-Goede zaak dat de PXL regelmatig politici uitnodigt.
Alle onderwijsinstellingen van alle niveaus zouden dat (meer) moeten doen. Zo komt er misschien opnieuw meer interesse in de politiek.

-Ik kan kort zijn bij mijn inleiding, uitgebreid voorstellen hoef ik de spreker niet meer.
Voormalig topman van Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), voormalig minister-president en nu vice-premier van de federale regering en bevoegd voor Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel.
Zeker geen gemakkelijke taak in deze regering.
Belangen CD&V verdedigen, moet de regering een sociaal gelaat geven.
Is niet evident met zijn verleden.

-Kent Limburg, zie Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) na de sluiting van Ford.
Was toen minister-president in de Vlaamse regering.
Limburg heeft altijd op hem kunnen rekenen en hopelijk blijft dat zo nu hij lijsttrekker wordt in Antwerpen.
Wij kijken altijd wat argwanend naar Antwerpen.
‘Limburg  is de parking van Antwerpen.’
Niet alle mag geld mag naar de Vlaamse ruit (Antwerpen-Gent-Brussel-Leuven) gaan.

-Werk is niet meer alles, veel vrije tijd. En toch zoveel stress en zoveel debat over werkbaar werk.
Vroeger moesten de mensen enkel werken voor hun inkomen.
Kan tegengesteld overkomen.

-Thema is actueel.
Zie provincie Limburg. Ook wij bespreken het op dit ogenblik met de vakbonden.
Wij moeten het stellen met het kader dat ons aangereikt wordt door Vlaanderen en federaal.
-De Vlaamse regering heeft de loopbaanonderbreking afgeschaft en heeft het aantal mogelijkheden op deeltijds werk beperkt (enkel nog thematische verloven).
Er is het verlies van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)-premie.
-De federale pensioenwetgeving maakt het voor statutaire personeelsleden haast onmogelijk om op het einde van hun loopbaan een minder zware of stresserende job op te nemen omwille van de pensioenberekening op basis van de laatste 5 of 10 jaar van de loopbaan.
-Zogeheten cafetariaplannen, waarbij het personeel zelf keuzemogelijkheden heeft (bijvoorbeeld meer verlof in ruil voor een lagere eindejaar toelage).
Stuit op verzet van Vlaamse overheid.
-Zie afvloeiingen bij het provinciebestuur enkele jaren geleden als gevolg van de interne staatshervorming.
Ondanks aandringen bij de Vlaamse regering kregen wij als provinciebestuur geen extra-mogelijkheden voor de betrokken personeelsleden.

-Enkele grepen uit de media de laatste tijd.
-De enquête van  het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) Limburg, waaruit gebleken is dat de verhouding tussen werk en privé beter in balans moet gebracht worden. (1)
-De studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), waaruit blijkt dat 790 000 Vlamingen last hebben van teveel stress op het werk. (2)
-Thuiswerk financieel slecht geregeld. (3)
-De Limburgse pool die gemaakt is om het werknemerstekort in de transportsector op te vangen. (4)
“Als we de vervroegde uitstroom van oudere chauffeurs willen tegengaan, dan moeten we die mensen deeltijdse banen kunnen aanbieden.”
-1 op 3 veertigers wil een totaal andere job. (5)
-En dan gisteren ‘een averechts bericht’ van Roland Duchâtelet dat er veel burn-outs niet echt zijn. (6)
Ik heb hem naar Sint-Truiden gehaald om Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV) te redden en om in  de politiek te gaan, ook al is hij van een andere partij.
Dat laatste had ik beter niet gedaan!

-Ik wens jullie een boeiende avond.

 

(1) ”Flexibiliteit? Ja, maar op onze maat”. Het Belang van Limburg, 19-01-2017, p. 18.
(2) 790.000 Vlamingen hebben te veel stress op het werk. Het Belang van Limburg, 28-01-2017, p. 4.
(3) Thuiswerk financieel slecht geregeld. De Morgen, 27-01-2017, p. 1.
(4) Red de vrachtwagenchauffeur. Trends, 12-01-2017, p. 10.
(5) Eén op de drie veertigers wil een totaal andere job. Het Belang van Limburg, 31-01-217, p. 6.
(6) Roland Duchâtelet: de meeste burn-outs zijn fake. www.knack.be, 30-01-2017.

 

Zie ook Succesvolle PXL ENERGIE SPEEDDATE van 07-09-2016 op deze website.