Werkbezoek 2B Connect

Op vrijdag 12 mei 2017 was er een werkbezoek aan Lommel (Bosland) in het kader van het Europees Interreg-project 2B Connect.
De vergadering van de Stuurgroep ging door in 't Kristallijn in Mol (Blauwe Keidreef 3).

Gedeputeerde van Milieu en Natuur Ludwig Vandenhove was er bij als lid van de Stuurgroep.

Het project 2B Connect loopt gedurende 3 jaar (vanaf 1 januari 2016).
In het totaal zullen 19 partners in de grensstreek België-Nederland zich inzetten voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensregio.
2B Connect geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie, hetgeen neerkomt op de ontwikkeling van groene infrastructuur om alzo zoveel mogelijk natuur te handhaven en te verbeteren.

"Nog te weinig, maar toch: er zijn steeds meer bedrijven die hun terreinen natuurgericht willen inrichten en beheren.
De groene infrastructuur die zo ontstaat, speelt een belangrijke rol als natuurverbinding.
In dit project zelfs als grensoverschrijdende natuurverbinding", aldus Ludwig Vandenhove. "Bovendien zorgt beplanting van onder andere bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangenamere omgeving voor buitenactiviteiten.

Milieuvriendelijke en natuur ingerichte industrieterreinen moeten de regel worden, niet de uitzondering. Dus een integrale aanpak. Zo worden industrieterreinen 'schoon' en biodivers en passend in de omgeving.
Wij moeten in Limburg daar nog meer op inzetten.

Natuur en milieu zouden geen grenzen mogen kennen, vandaar onder andere dit project 2B Connect.

Tijdens het werkbezoek zagen we ‘PaardenKracht in het BosLandschap’, een project van vzw De Winning, aan het werk."

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove gaf een korte inleiding in de Stuurgroep, voor het werkbezoek startte.

De vergadering ging door in 't Kristallijn, een socio-cultureel initiatief van SIBELCO voor de integratie van cultuur en natuur.
Zie www.tkristallijn.be.  
"Prachtig gelegen en een mooi initiatief", zegt Ludwig Vandenhove, "maar het doet mij persoonlijk wat denken aan de vorige eeuw met de Limburgse steenkolenmijnen, alsook aan andere sectoren, waarin 'de bazen' vonden dat ze iets terug moesten doen voor de arbeiders en voor de maatschappij."  

 

Zie ook Bosland gaat voor natuurvriendelijke bedrijventerreinen van 14-04-2016 en Vlinderhappening Lommel van 01-07-2015 op deze website.