Wielerpiste op circuit Zolder: waar blijft de privé-sector?

Het dossier van de wielerpiste op het circuit van Zolder duikt weer op. Of beter is nooit weg geweest.

Het blijft maar terugkomen net alsof er geen belangrijker en dringender projecten in Limburg zijn.

"Ik ben ook voor zo een wielerpiste, het is goed voor de opleiding van jonge wielrenners. Maar ik vind niet dat de overheid daar bijna alleen moet voor opdraaien wat nu het geval is", zegt Ludwig Vandenhove, die namens sp.a in Limburgs Sterk Merk (LSM) zit.

"Waarom komen de private sponsors van wielerploegen niet tussen? Zij hebben toch voordeel bij goede, kwalitatief opgeleide jonge renners.

Zoals het dossier nu voorligt, zouden de echte private partners Fitness (1 404 220 euro) en Inspanningslab (601 809 euro) maar(!) 2 006 029 euro bijdragen op een totale investering van 21 336 029 euro. Nog geen 10 %!

Oorspronkelijk zou de private sector 1/3 meebetalen en onder die voorwaarde zijn wij als sp.a akkoord gegaan met de co-financiering vanuit LSM voor 6.000.000 euro (wat ook al veel is!).

Wat een verschil tussen de beloofde 6 000 000 euro en de concrete 2 006 029 euro nu.

Het is altijd hetzelfde met de privé-sector: steeds kritiek op die verspil zuchtige overheid, altijd kritiek dat de belastingen te hoog zijn, maar als zij overheidssubsidies kunnen binnenrijven, staan ze met beide handen open. Bovendien zal er voor een serieus gedeelte, onder andere voor de oprichting- en exploitatiekosten, een volledig recht op aftrek van Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) verleend worden. Ook weer overheidsgeld, want gederfde inkomsten voor de federale overheid.

Het geld komt nu van de Vlaamse overheid, LSM, de gemeente Heusden-Zolder, de Koninklijke Belgische Wielerbond (KBWB), de Vlaamse Wielerbond, de vzw Cycling Friends, LOTTO en de hoger aangehaalde privé-partners.

Er is ook nog geen duidelijkheid over de exploitatie.

Het zal al een huzarenstuk zijn om de exploitatie van die wielerpiste break even te maken. Daarom vraagt de vzw Sportcomplex Vlaanderen-Heusden-Zolder (voorzitter is Jan Peumans) nog eens supplementair een renteloze lening van 5 000 000 euro van LSM.

Dat is zeker van het goede teveel!

Ik herhaal het: ik ben voor sport in het algemeen en wielrennen in het bijzonder. Maar politiek is een kwestie van keuzes maken en prioriteiten stellen. En in Limburg zijn er andere prioriteiten dan een wielerpiste, die hoofdzakelijk met overheidsgeld wordt betaald."