Wiens belang?

De uitdaging in de politiek is het partijbelang te laten samenvallen met het algemeen belang.

Individuele belangen mogen voor mij niet meespelen.

De jonge(re) generatie politici hebben het daar blijkbaar moeilijk(er) mee.

  • Foto: Michaël Awouters.